Oppgave 5

Den svarte befolkningen i Amerika brukte musikk for å holde motet oppe. Gi eksempler fra din egen hverdag der musikk kan hjelpe deg eller noen du kjenner, gjennom ulike utfordringer.