Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bønder i byen

Verkstedet forsiden

Bønder i byen er en reklamefilm for Felleskjøpet. Med reklamefilmen ønsker Felleskjøpet at vi som forbrukere skal bli kjent med hva de kan tilby av både varer og tjenester. Samtidig ønsker de at ansatte og medlemmer skal være stolte av jobben og av Felleskjøpet.

Kompetansemål
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess