Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hiphop

Verkstedet forsiden

2. Dance like nobody’s watching ‒ lær en dans

Hiphop-dans oppstod som en del av hiphop-kulturen i amerikanske storbyer i 1970-årene. Når man danser hiphop, er det viktig å ha en avslappet holdning. Man skal være løs og ledig i kroppen og slippe seg løs. Hiphop er en gruppedans der det er viktig å være oppmerksom på hverandre og være inkluderende. Hiphop danses i sirkel (cipher), der det er en som danser mens de andre bouncer bak som tilskuere og ser på den som danser.

Introduksjon

Drag

Trinn

Drag

Koreografi 1

Koreografi 2

Kompetansemål
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat