Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Stoloppgaver

Verkstedet forsiden

Her finner du et lite utvalg oppgaver som du kan prøve deg på. Husk at du kan bruke internett for å finne flere ideer.

Gammel stol blir ny

Finn fram bøker eller interiørmagasiner, eller søk på internett og finn eksempler på andre som har fornyet gamle stoler.

 1. Samle bildene slik at du kan gå tilbake til dem når du skal lage skisser.
 2. Samle ideer til et tema du ønsker å bruke når du tegner din egen stol.
 3. Tegn skisser som viser utvikling av ideene dine.
 4. Bestem deg for en av ideene dine og lag en nøyaktig arbeidstegning.
 5. Få med nøyaktig tegning av eventuell dekor på arbeidstegningen.
 6. Lag liste over nødvendige materialer og verktøy.
 7. Lag stolen din. Du får god hjelp fra trinn for trinn-beskrivelsene i dette kapitlet.
 8. Presenter det ferdige produktet og arbeidsprosessen din. Samle alt av skisser og arbeidstegninger. Ta gjerne bilder underveis.

Design og lag modell av din egen stol

Hvordan kan du lage en ergonomisk god stol, slik for eksempel Peter Opsvik og Olav Eldøy har gjort? Begynn med å samle ideer til hvordan du vil forme stolen din. Søk på internett eller finn fram bøker, interiørmagasiner og lignende og let etter ergonomiske stoler. Et tips er Peter Opsviks nettsted.

 1. Samle bilder, fargeprøver, materialbiter og tekst, gjerne på en mood board, slik at du kan gå tilbake til disse når du senere lager skisser. Det kan være en idé å tenke ut et tema du ønsker å bruke når du tegner din stol, slik Olav Eldøy brukte appelsinskall som utgangspunkt for stolen Peel, og som Arne Jacobsen brukte et egg som utgangspunkt for stolen Egget.
 2. Tenk gjennom dette når du jobber med oppgaven:
  1. Funksjon
   Hva skal stolen brukes til? Inne, ute? Jobbe, slappe av? Kombinasjon?
   Avspeiler bruken seg i formen?
  2. Form/farge/dekor
   Hvilken form skal stolen ha? Organiske former, geometriske former? Tar du utgangspunkt i et kunstverk når du lager stolen, slik som Gerrit Thomas Rietveld ble inspirert av kunstmaleren Piet Mondrian da han laget rød og blå stol? Eller finner du inspirasjon i et appelsinskall, slik som Olav Eldøy da han laget stolen Peel? Skal du ha dekor på stolen? Lar du deg inspirere av naturen, som i art nouveau-stilen, eller foretrekker du funksjonalismens rene linjer?
  3. Konstruksjon og håndverksteknikk
   Hvilke teknikker skal du bruke?
   Hvordan skal stolmodellen konstrueres og monteres?
  4. Materialvalg
   Hvilke materialer har blitt brukt for å lage stolmodellen?
 3. Tegn skisser som viser utviklingen av ideene dine.
 4. Velg en av ideene dine og lag en nøyaktig arbeidstegning.
 5. Få med nøyaktig tegning av eventuell dekor på arbeidstegningen.
 6. Lag liste over materiale og verktøy.
 7. Lag stolmodellen din.
 8. Presenter det ferdige produktet og arbeidsprosessen din.
 9. Samle alt av skissemateriale og arbeidstegninger. Ta gjerne bilder underveis.

Kan disse to modellene gi deg ideer til å gå i gang med din egen stoldesign?

Design interiør til et rom

(gruppeoppgave)

Oppdraget dere får nå, er å designe et rom med interiør. Dere må først bli enige om hva rommet skal brukes til, for eksempel om det er en kafé, en skolekantine, et barnerom eller en stue. Rommet skal innredes ut fra stilen i en bestemt tidsepoke, for eksempel i art nouveau-stil eller postmodernistisk stil. Dere kan også velge å etterligne en designer som var/er opptatt av helhetlig design, for eksempel Arne Jacobsen eller Verner Panton.

 1. Bruk nettsøk og bøker til å samle ideer. Lag gjerne en mood board til dette.
 2. Tegn eller lag skisser og diskuter ulike løsninger sammen. Det finnes mange dataprogram for tegning i 3D som dere kan bruke her, for eksempel SketchUp, som er gratis å laste ned.
 3. Velg en idé og lag en nøyaktig arbeidsplan med material- og utstyrsliste.
 4. Sett i gang med jobben.
 5. Dersom det skulle bli utfordringer underveis, og det blir det ofte i større prosjekter, er det viktig å bruke tid på å lete etter gode løsninger sammen. Gå på jakt etter ideer til løsning, prøv og feil, og gjør endringer på arbeidsplanen.
Kompetansemål
 • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer
 • vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
 • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat