Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Flatemønster

Verkstedet forsiden

Fotografi med nærbilde av keramiske fliser hvor blomsterblader i blått, grønt og gult danner et mønster med diagonale linjer.
© Alexander Keller/Plainpicture/NTB scanpix

Et flatemønster dekker en hel flate med én eller flere geometriske former.

Flatemønster

Et flatemønster dekker en hel flate med én eller flere geometriske former. Mønsteret skal dekke hele området uten at det blir åpninger eller sprekker mellom figurene. Figurene kan være helt enkle eller mer komplisert utformet. Et sjakkbrett er slik sett et enkelt flatemønster, det er kvadratiske figurer som står tett inntil hverandre. Kunstneren M.C. Escher var en mester i dette, og laget svært avanserte figurer som fungerte til tesselering. På nettstedet hans kan du finne mange eksempler.

Man kan lage flatemønster ved hjelp av regulære polygoner. Regulære polygoner er figurer hvor alle vinkler og sider er like store, for eksempel en likesidet trekant, et kvadrat eller en likesidet femkant.

Du skal få lære noen teknikker for hvordan du kan lage flatemønstre. Alle bygger på geometriske figurer og egenskapene i symmetri som du lærte om i matematikk. Du kan lage formen din til flatemønster med saks og papir, men du kan også gjøre deler eller hele arbeidet på pc med riktig programvare.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy