Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Mønsterbygging

Verkstedet forsiden

Mønsterbygging

Å bygge mønster er det samme som å leke med former og farger. Du setter dem sammen og lager uttrykk som fungerer som pynt, på ting du skaper.

Et mønster er systematisk oppbygd, og formene går igjen i et bestemt system. Formene kan gjentas, speiles og roteres. Mønstre deles gjerne inn i tre grupper: border, flatedekkende mønstre og sentralornament.

Grovt sett kan vi dele de ulike mønstrene inn i to grupper – geometriske og organiske. Geometriske mønstre har geometriske figurer (firkanter, trekanter og sirkler). Organiske mønstre (figurer fra dyre- eller planteriket) har oftere avrundede former.

En figur er symmetrisk når den ene halvdelen av figuren er som et speilbilde av den andre.

En parallellforskyvning er bestemt ved en retning og en avstand. Når vi parallellforskyver en figur, flytter vi alle punktene på figuren like langt og i samme retning.


Illustrasjon av Nærøys kommunevåpen. Mønsteret viser tre røde liljetopper i rotasjonssymmetri, mot gul bakgrunn.
© Nærøy kommune (Einar H. Skjervold)
Illustrasjon av Porsangers kommunevåpen. Mønsteret viser parallellforskyvning av tre hvite rein, mot rød bakgrunn.
© Porsanger kommune


I kommunevåpen finner vi ofte symmetri. I Porsangers kommunevåpen er det parallellforskyvning, og mønsteret kunne fortsatt videre som i et tapet. I Nærøy kommunes våpen er det tre røde liljetopper i rotasjonssymmetri. Ved å se på byggverk, parker eller kunstbilder vil du fort se at det er brukt elementer fra geometrien. I naturen finner vi mye som er oppbygd med symmetriske mønstre, for eksempel snøkrystaller, blomster og sjøstjerner.

Mangel på symmetri betegnes som asymmetri.

Illustrasjon som viser asymmetri – mangel på symmetri. Illustrasjonene viser hvordan svarte fugler gjenspeiler røde fugler, om en loddrett akse, i ulike størrelser.
© Janne Lapperød

Kongruens og formlikhet

Formlikhet er tilnærmet samme form, men med ulik størrelse. I naturen finner vi ofte formlikhet. Enkelte arter opptrer i tilnærmet samme form, men med ulik størrelse. Kongruens får vi når to figurer kan legges oppå hverandre og dekke hverandre nøyaktig. En kongruensavbilding bevarer alle avstander, og den nye figuren har samme form og er like stor som den opprinnelige figuren.

Å forenkle en form innebærer å kutte ut uvesentlige detaljer og finne det som er karakteristisk. Knip øynene sammen og mys på formen, slik at du kan se hovedformen tydelig.

Illustrasjon som viser tre forskjellige fugler. Fuglene har samme form, men er ulike når det gjelder detaljer. Den første fulgen er et fotografi av en rødstrupe. Den andre fuglen har tislvarende form, men er hvit med sorte konturlinjer. Den tredje fuglen er en ensfarget versjon av fotografiet i rødt.
© Janne Lapperød

I bildet over ser du et foto av en rødstrupe. Bildet er klippet ut på data og deretter redigert i Photoshop ved at det er tilført forskjellige filtre. Den hvite fuglen har bare fått konturlinjer, noe som gjør at fuglen blir stilisert. Du kan også bruke denne teknikken ved hjelp av en projektor, eller du kan tegne selv. Let alltid etter hovedformen, men selv om du forenkler, bør du beholde formen, slik at det er mulig å se hva det er. En forenklet form er et flott utgangspunkt for mønsterbygging.


Fotografi av Fuglebilde. Elever fra Teigar ungdomsskole har brukt forenklede og stiliserte former av fugler med forskjellige farger for å lage et kunstbilde.
© Elever ved Teigar ungdomsskole, Nøtterøy

Speiling om en akse

Her ser du en fugl som er speilet om en loddrett akse.

Illustrasjon av to fugler som speiles om en loddrett akse.
© Janne Lapperød

Speiling om to symmetriakser

Fuglen blir først speilet om en loddrett akse, så speiles begge fuglene om den vannrette aksen.

Illustrasjon som viser to fugler speilet om en loddrett akse. Fuglene er også speilet om en vannrett akse.
© Janne Lapperød

Speiling om tre symmetriakser

Vinkelen mellom aksene er 120 grader.

Illustrasjon som viser fugler speilet om tre symmetriakser hvor vinkelen mellom aksene er 120 grader.
© Janne Lapperød

Speiling om fire symmetriakser

Vinkelen mellom aksene er 90 grader.

Illustrasjon som viser fugler speilet med fire symmetriakser.
© Janne Lapperød

Rotasjonssymmetri

Fuglen har blitt dreid 180 grader om et punkt – her om fuglens nebb.

Illustrasjon av to fugler hvor fuglen til høyre har blitt dreid 180 grader om et punkt. Punktet er fuglens nebb.
© Janne Lapperød

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy