Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fuglekasse med personlig vri

Verkstedet forsiden

Fuglekasse med personlig vri

Målet er at du skal tegne og utforme din egen unike fuglekasse som passer til en bestemt fugl. Fuglekasser kan ha mange forskjellige utforminger, og du kan la fantasien din slå seg løs. Bare husk at som alle arkitekter må du ta hensyn til hvem som skal oppholde seg i huset, og vite noe om hva de har bruk for og ønsker seg. Du må også tenke gjennom materialvalg, siden fuglekassen skal monteres ute og tåle vind og vær.

Følg de 6 ulike fasene i den kreative arbeidsmodellen, den kan være et godt verktøy for deg og hjelpe deg til å ta deg tid til alle de viktige fasene i den kreative prosessen som du setter i gang nå.

 1. Inspirasjonsfasen: La deg overraske – vær nysgjerrig.

  Ha klart for deg hva som er målet. Samle ideer og bilder du kan bruke til inspirasjon til å lage din egen unike fuglekasse. Lag gjerne mood board.

  • Kan fuglekassene som er presentert her, gi deg noen nye ideer og lyst til å gå i gang? Har du en liten historie du kan fortelle gjennom en fuglekasse?
  • Om en eller flere av arkitektene har en stil du liker, er det noe du tror du kan låne til din egen fuglekasse? Kanskje det er formen på kanten, materialet i pinnen, eller fargene. En slik hyllest til arkitekten kan bety en stor forskjell i hvordan uttrykket til fuglekassen din blir. Det er dette vi kaller å ta inspirasjon av noe.
  • Er det bygninger i nærområdet ditt som har smarte løsninger du kan bli inspirert av og videreutvikle til å fungere for din fuglekasse?
  • Gå på fuglekassejakt i nærmiljøet ditt.
   • Se deg om i nabolaget – har du sett fuglekasser eller fuglebrett der? Ta bilder og lim dem opp på et mood board i papir, eller bruk bildesamlingstjenester som Pinterest når du samler inspirasjonsmateriell. Tenk gjennom form og materialer som er brukt.
   • Søk på internett, bruk gjerne engelske søkeord også. Da får du fuglekasser fra hele verden hjem til deg. Forslag til søkeord: birdhouse design, architect, birdfeeder, fuglekasse, fuglebrett
 2. Idéfasen: Break the rules and go ahead.

  Bruk det du har funnet av inspirasjon, og lag skisser til flere ideer. Ikke vær kritisk i denne fasen – slipp løs også de litt gale ideene. Lag flere skisser – ikke stopp opp for fort. Kanskje kommer den beste ideen din som nummer 6 eller nummer 7? Husk å ha klart for deg hva som er målet. Skissene kan du lage på papir, eller du kan bruke et dataprogram som kan hjelpe deg til å tegne tredimensjonale figurer, for eksempel SketchUp.

 3. Utvelgelsesfasen: Velg din beste idé (and kill your darlings).

  Nå skal du velge ut en av ideene dine og jobbe videre med den. Kan den ideen hjelpe deg til å nå målet? Kanskje kan du bruke elementer fra flere ideer og ta dem med videre? Det kan også bli nødvendig å legge til side en eller flere gode ideer – ta vare på dem – kanskje du kan bruke dem en annen gang?

 4. Planleggingsfasen

  Nå lager du en arbeidstegning som viser mer nøyaktig hvordan du har tenkt, og hvordan du vil gjennomføre ideen din. Her må for eksempel nøyaktige mål vises, og det er lurt å skrive liste over hva du trenger av verktøy og materialer. Også her kan du bruke papir eller et dataprogram når du lager arbeidstegningen. Skaff deg verktøy, utstyr og materiell som du trenger for å gjennomføre ideen din. Dette er øving i å stole på din egen idé – den er unik og kanskje helt ny?

 5. Gjennomføringsfasen: Nå kan du leke gründer.

  Nå er det bare å gå i gang med å prøve ut det du har planlagt. Husk at prøving og feiling er helt nødvendig når du prøver deg på ting du ikke har gjort før – det er ikke noe nederlag – tvert imot – det er viktig læring. Og det viser at du utfordrer deg selv til å prøve nye ting.

 6. Evalueringsfasen: High-five eller ny runde?

  Evaluering er viktig gjennom hele denne prosessen og en viktig del i prøve og feile-metoden. Det er viktig at du stopper opp og tenker gjennom om du har funnet gode løsninger, eller om du bør gjøre forbedringer underveis. Av og til kan hele prosjektet stagnere på grunn av noe som du ikke kunne forutse da du planla. Da er det viktig å ta noen gode skritt tilbake og finne andre ideer til hvordan du kan løse problemet. Kanskje må du lære deg noe nytt? Når du er ferdig med produktet, er det på tide med en sluttevaluering. Nådde du målet?

Ordforklaringer

fase: Del av et forløp i tid, noe som varer og lett kan skilles fra det som gikk før og kommer etter.

mood board: En kollasj med bilder, skrift og farger som formidler en stil eller stemning.

evaluering: Arbeid med å måle resultatet av det vi har gjort.

prosess: En rekke aktiviteter som henger sammen, og som fører til et resultat.

gründer: En initiativrik person som setter i gang ny virksomhet.

Kompetansemål
 • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer
 • vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
 • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat