Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fuglekasseoppgaver

Verkstedet forsiden

Svart-hvitt fotografi av sagspon.
© Eir Husby

Lag en fuglekasse

Finn ut hvilke fugler som lager reir og legger egg i nærområdet ditt. Målet er at du skal lage en god og funksjonell fuglekasse som kan vare i flere år.

  1. Velg ut en av fuglene du har funnet, og finn ut hvilke mål på fuglekassen du må bruke.
  2. Lag arbeidstegning og liste for materialer og verktøy som du trenger.
  3. Lag fuglekassen og heng den på et egnet sted.

Lag din egen fuglemater

Velg en fugl som finnes i nærmiljøet ditt. Finn informasjon om hva fuglearten spiser, på internett før du lager en funksjonell fuglemater. Tenk samtidig på hvordan du vil at formen skal være, let etter ideer på forskjellige steder, i nærmiljøet ditt, i bøker og blader, eller gjør bildesøk på internett. Gode søkeord kan bringe mange ideer rett hjem til deg. Forslag er fuglebrett, birdfeeder, gjerne kombinert med ord som design og architecture. Ta i bruk den kreative arbeidsmodellen når du lager fuglemateren.

Kompetansemål
  • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer
  • vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
  • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
  • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat