Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Å skrive om musikk

Verkstedet forsiden

Å skrive om muskk

Å skrive om musikk innebærer å kunne beskrive klingende musikk ved hjelp av ord. Hva vil det si at en akkord er mørk og en rytme hoppende? Hva vil det si at et gitarriff er seigt? For å beskrive klingende musikk bruker vi ofte slike metaforer.

I denne modulen vil du finne fagartikler som kan brukes som modelltekster for din egen skriving. Du vil finne tekster som handler om komponister, artister og musikksjangre. Formålet med dette er at du skal bruke dem som modeller for egen skriving – at du skal kunne beskrive, utforske og reflektere over musikk gjennom fagskriving, og på den måten kunne utvikle og organisere kunnskap. I tillegg skal du lære å utforske musikkens rolle i samfunnet, både i nåtid og fortid.

Se nærmere på begrepene som brukes, og hvordan tekstene er bygd opp, og bruk dette når du utforsker musikktemaer du selv interesserer deg for. I tillegg til å lytte til musikken du skriver om, er det viktig at du bruker troverdige kilder for å underbygge det du skriver.

Oppdrag

Bruk en selvvalgt problemstilling som utgangspunkt for en fagartikkel. Du kan for eksempel utforske en sjanger eller et band – enten med søkelys på musikken eller samfunnsforhold.

Les modelltekstene før du begynner, og legg merke til hvordan tekstene er bygd opp. Hvordan svarer forfatteren på problemstillingen?

Her finner du en skriveramme som du kan bruke som støtte til din egen skriving. Skriverammen kommer tydelig fram i tekstene «Jazz – en vanskelig sjanger», «Hvorfor liker jeg ‘Engel’?» og «Joik – en viktig del av den norske kulturarven».

Kompetansemål
  • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer