Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fra hulemaleri til informasjonsgrafikk

Verkstedet forsiden

10. Hvordan si mye med lite ‒ visuell kommunikasjon og symbolbruk

Fotografi med nærbilde av hulemaleri som forestiller svømmende rådyr (fra Lascaux, ca 15 000 fvt).
© Cm Dixon/Heritage/NTB scanpix

Gjennom enkle bilder viser hulemaleriene oss hvilke dyr de jaktet på, eller hvordan de jaktet, og hvilke redskaper de hadde, men hulemaleriene viser også kreativitet og skapertrang.

Fra hulemaleri til informasjonsgrafikk

Det ser ut til at menneskene har fortalt historier og forsøkt å kommunisere med hverandre gjennom enkle strekbilder bestandig, noe blant annet hulemaleriene viser. Det var en ren tilfeldighet at hulemaleriene i Lascaux i Frankrike ble oppdaget av fire tenåringer i 1940, men tilfeldighetene førte til oppdagelsen av over 800 malerier. Maleriene fortalte om menneskets skapertrang og om hvordan mennesket har utviklet seg gjennom kreativitet og fantasi. De fortalte om hvordan menneskene kommuniserte for over 15 000 år siden, og om hva det ville si å være menneske den gangen.

Maleriene i Lascaux i Frankrike er bare noen av de mange hulemaleriene som finnes verden over, og mange har studert disse hulemaleriene grundig. Hulemaleriene viste at de brukte enkle bilder for å få fram et budskap, slik de også gjorde i oldtidens Egypt, der vi finner strektegninger med scener fra blant annet hverdagslivet til faraoene. De antikke grekerne brukte visuelle uttrykk på templene sine for å fortelle om helter og sagn.

Hvis du har mye å si på en gang, kan det være lettere for leseren å se helheten gjennom tekst og enkle bilder. Det lønner seg å gjøre informasjonen forståelig og lekker for mottakerne. I dag benyttes informasjonsgrafikk – nesten på samme vis som hulemaleri – for å gjøre det enklere å forstå det som skal formidles.

Design og innhold er nøkkelordene, men det viktigste er å gjøre informasjonen så enkel at så mange som mulig forstår den. Visualisering går ut på å se:

  • Jeg ser hva du mener
  • Jeg ser hvor dette kommer fra
  • Jeg ser hvorfor dette er viktig
Ordforklaringer

hulemaleri: Figurer fra forhistorisk tid som ble malt på vegger i huler.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid