Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Emoji

Verkstedet forsiden

10. Hvordan si mye med lite ‒ visuell kommunikasjon og symbolbruk

Illustrasjon som viser en oversikt over forskjellige emojier som benyttes i elektroniske meldinger.
© Denis Gorelkin/Shutterstock

Vet du hva alle emojiene du sender, egentlig betyr? Emojier er lette å forstå, men også lette å misforstå.

Emoji

Emoji er det første globale språket, altså et språk som alle kan forstå. Emojier er lette å forstå, men også lette å misforstå, men det er de utroligste ting som kan kommuniseres ved hjelp av disse enkle tegnene.

Emoji er satt sammen av to japanske ord – ordene for bilde og bokstav. Det er ikke lett å vite hva hvert enkelt emojiuttrykk står for, men her får du en oversikt over de ulike symbolene.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid