Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Samspill

Verkstedet forsiden

Målet med samspill er å trene på å lytte til hverandre. Da må man ta hensyn til mer enn seg selv og sin indre puls, slik at man får en felles opplevelse av musikken. Her kan du bygge videre på det du har lært på ditt eget instrument. Man går fra å lære sin egen del og spille for seg selv til å lytte til de andre og musisere sammen som en enhet.

Drag

Kompetansemål
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat