Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Musikkproduksjon

Verkstedet forsiden

Når man skaper musikk, er det ulike måter å gjøre det på. Noen begynner med tekst, andre med melodi eller akkorder. Lars Kilevold begynner med groove. Basert på 40 års erfaring, som en av Norges mest brukte sangskrivere, deler Lars her noen av sine ideer med oss.

Drag

Ordforklaringer

BPM: Beats per minute. 120 BPM betyr 120 slag per minutt.

groove: Rytmefigur.

Kompetansemål
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat