Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hva er uetisk, urimelig og ulovlig reklame?

Verkstedet forsiden

Fotografi som viser logoen til Forbrukerombudet.
© Heiko Junge/NTB scanpix

Legger du ut reklame på profilene dine i sosiale medier og på blogg? Sørg for å holde deg innenfor loven! Forbrukerombudet har som oppgave å verne forbrukerne mot ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

Hva er uetisk, urimelig og ulovlig reklame?

Forbrukerombudet skriver at vi kan utsettes for 400–500 kommersielle budskap hver eneste dag. Det sier noe om strømmen av inntrykk vi utsettes for. Med stor konkurranse fra de ulike annonsørene for å bli sett vil noen tråkke over grensen, både etisk og lovmessig. Å bli i stand til kritisk å reflektere rundt disse temaene styrker mulighetene våre for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon ofte kommuniseres visuelt.

Hva er uetisk, urimelig og ulovlig reklame? Ifølge markedsføringsloven § 2 første ledd må markedsføring ikke stride mot god markedsføringsskikk. Hva dette innebærer, kan du få mer informasjon om ved å gå inn på Forbrukerombudets nettsted. Du kan også laste opp Forbrukerombudets veiledningshefte om kjønnsdiskriminerende reklame. Her finner du eksempler på reklamekampanjer med vurderinger om hvorvidt markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler.

Markedsføringsloven § 2 annet ledd

«Annonsør og den som utformer reklame skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.»

Kompetansemål
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid