Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ta to, betal for tre!

Verkstedet forsiden

Fotografi av Times Square i New York om kvelden. Området er opplyst av neonreklame på bygningene.
© Roberto Machado Noa/LightRocket/Getty Images

Ta to, betal for tre!

Overalt hvor du snur og vender deg, finner du reklame. På nettsteder, i serier og filmer, i sosiale medier, magasiner, på bussen og på plakater. Overalt. Reklamen forteller deg hva du bør ha på deg, ha med deg, hva du bør spise, og hvor du skal trene. Ordet reklame kommer for øvrig av det latinske reclamare, som betyr å rope igjen og igjen. Og det er det butikkene gjør. De roper etter oppmerksomhet, og slik oppdager du deres produkter.

Felles for all reklame er at avsenderen ønsker å påvirke deg til å handle eller endre dine holdninger. Men selv om du må forholde deg til reklame overalt, betyr jo ikke det at du må like alt du ser! Det er både viktig og riktig at du reagerer på film og plakater som du opplever går over dine grenser. Som forbruker har du makt til å reagere og til å påvirke og til og med endre det du ser rundt deg hver dag. På samme måte som det finnes regler for hva som kan stilles ut av for eksempel kunst i det offentlige rom, finnes det regler for hva som er lov å lage av reklame. Du skal få lære mer om rettighetene dine og hva loven sier.

Ordforklaringer

reklame: En form for budskap som skal gjøre et produkt, en vare eller en tjeneste kjent for mulige kunder.

budskap: En beskjed eller en opplysning som gis fra én avsender til en annen. Budskap kan formidles både som korte, personlige beskjeder og som reklame i et massemedium.

massemedium: Aviser, radio, TV, ukeblader, tegneserier, bøker, film, internett og sosiale medier.

Kompetansemål
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy