Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hva er reklame?

Verkstedet forsiden

Hva er reklame?

Av og til kan det være vanskelig å vite om budskapet er reklame for et produkt, eller om det er det vi kaller folkeopplysning. Derfor skal reklame tydelig markeres med annonse dersom den er plassert for eksempel i en avis, et magasin, på TV eller i sosiale medier. Slik reklame er nemlig plassert, betalt og styrt av et firma som driver kommersiell virksomhet – og ikke av en redaksjon.

Propaganda, meningsreklame eller kommersiell reklame blir ofte brukt om hverandre når bruk av reklame blir diskutert. Vi kan si at ordet propaganda viser til en ensidig framstilling av informasjon, ofte knyttet til politiske eller religiøse saker. Ordet meningsreklame er brukt om reklame som har til hensikt å påvirke folks meninger og holdninger. Kommersiell reklame har som mål å øke salget av et produkt og skaffe positiv oppmerksomhet rundt et varemerke. Politisk TV-reklame har som mål å gjøre kandidater kjent for velgerne, få fram kandidatens politikk, gjøre motkandidatens svakheter kjent for velgerne og få potensielle hjemmesittere til å stemme. I Norge er det totalforbud mot politisk TV-reklame.

Vi kan si at reklame har tre hovedoppgaver:

  1. Få deg til å se og få interesse for produktet.
  2. Fortelle at det var et smart valg du traff (og traff du ikke valget, var du ikke smart).
  3. Endre holdningene dine og adferden din.

For å få oppmerksomheten din må avsenderen ta i bruk ulike virkemidler som bilder, lyd, farger, teksttyper og layout. Alt er nøye gjennomtenkt og satt sammen for å skape de følelsene hos deg som får deg til å handle. Vi har alle et grunnleggende behov for å bli elsket, sett og være en del av en flokk. Derfor spiller reklamen nettopp på de følelsene i oss som er forbundet med dette: kjærlighet, hat og frykt.

Som forbruker vil du etter hvert avsløre reklametriksene, og da må reklamen gå nye veier for å få din oppmerksomhet igjen. Pepsi var først ute med Snapchat-filter som gir inntrykk av at du drikker av en virtuell Pepsi Max Cherry-brusboks. Filteret ble brukt over én million ganger i de 24 timene kampanjen var tilgjengelig i Norge. Snakk om å rope høyt igjen og igjen.

Produktplassering er en form for markedsføring der et selskap betaler for at deres produkt vises i ett eller flere medier. I Norge er produktplassering tillatt i sportsprogrammer, filmer, fiksjonsserier og underholdningsprogrammer. Det betyr at du som seer kan oppleve å se en spesiell type drikke flere ganger i løpet av programmet, i alle fall nok ganger til at du kan bli påvirket til å kjøpe den drikken etterpå.

Hvordan vil reklame se ut i framtiden? Vil reklameplakater bli borte og reklamefilm overta? Eller er det AR, Augmented Reality, eller utvidet virkelighet, som det heter på norsk, som overtar? AR er kalt framtidens reklame, og gjør at statisk reklame, eller plakater, slik vi har i dag, kommer i 3D og blir interaktive. Eller kanskje vil reklame mest av alt fungere som produktplassering, slik vi allerede ser i blogger, på YouTube og på Facebook.

For å nå fram med en reklame blir det viktig å vite:

  • Hvem er avsender?
  • Hva er budskapet?
  • Hvilket medium skal brukes?
  • Hvem er mottaker?
Ordforklaringer

reklame: Et hjelpemiddel for en produsent som ønsker å selge en vare eller en tjeneste.

budskap: En beskjed som formidles.

avsender: Den som sender meldingen. Avsenderen kan også kalles sender eller kommunikator.

forbruker: Den som kjøper en vare eller en tjeneste til privat bruk.

medium: Et mellomledd; et middel som bringer noe videre.

mottaker: Den som får budskapet som kommer fra avsender, og som må tolke dette budskapet.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy