Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Logo

Verkstedet forsiden

Fotografi av rødkledde personer som danner et menneskelige kors på taket av operahuset i Oslo.
© Cornelius Poppe/NTB scanpix

En logo bør være uformet slik at den blir lagt merke til. Kjenner du igjen logoen på bildet?

Logo

Du kan sikkert ramse opp mange ulike logoer, som McDonaldʼs, 7-Eleven, IKEA, Nike osv. En logo er et kjennemerke for en virksomhet, en organisasjon, institusjon eller lignende. Ofte er den utformet som en kunstnerisk eller grafisk bearbeiding av bokstaver i virksomhetens navn, men den kan også være utformet mer fritt. Logoen bør gi en rask forståelse av hvilken virksomhet den representerer, eller hva den står for, og så bør den være uformet slik at den blir lagt merke til.

Ordet logo betyr ord eller tale og er ofte basert på skrift. En logo kan være en grafisk figur med utgangspunkt i bokstaver eller tall, for eksempel Coca-Cola, eller være en stilisering av en figur sammen med tekst, for eksempel logoen til Facebook. Logoer kan også være i en eller flere farger, og formet av streker eller flater. I noen logoer er all tekst blitt fjernet, og bare figuren står igjen, for eksempel Apple-logoen.

Fra midten av 1800-tallet kom de første massemarkedsføringskampanjene. På denne tiden dukket det opp en mengde nye produkter, som radioen, fonografen, bilen, lyspæren osv. Det viktigste var ikke å bygge opp merkeidentitet, men å opplyse folk om at disse produktene fantes, og at produktene ville forbedre folks liv hvis de brukte for eksempel bil i stedet for hest og vogn, og elektrisk lys i stedet for parafinlampe.

Med masseproduserte produkter fra fabrikkene ble merkeidentitet en nødvendighet. Gamle produkter kom ut i ny form, og selv kjøpmannen kunne ikke skille hvor de enkelte produktene kom fra.

Kan en logo påvirke måten vi er på?

Kjører du mer aggressivt hvis bilen du kjører i dataspillet, har en Red Bull-logo?

Det er gjort undersøkelser som viser at barn er merkebevisste helt ned i førskolealder. Barn som fikk maten fra en boks med en gyllen M på, kåret den som best, selv om maten i boksen uten gyllen M var lik. En undersøkelse gav som resultat at dataspillere kjører mer aggressivt hvis bilen de kjører i dataspillet, har en Red Bull-logo. Logoene påvirker oss til å gå lenger enn til bare å kjøpe et produkt. Vi kjøper også en livsstil.

Ordforklaringer

organisasjon: To eller flere mennesker arbeider sammen og utfører oppgaver for å nå et mål.

institusjon: Brukes som oftest om behandlingshjem, sykehjem og sykehus, men også om barnehager, skoler og fengsler.

grafikk: En fellesbetegnelse for alle reproduksjonsmåter knyttet til skrift og tegning. Grafikk betegner både trykketeknikken og selve produktet, det grafiske bladet, samt trykt kunst generelt.

bearbeiding: Når noe bearbeides, betyr det at vi jobber og omformer et produkt slik at det blir ferdig.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid