Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Rock’n’roll

Verkstedet forsiden

Rock’n’roll

Rock’n’roll-musikken markerer begynnelsen på en ny periode i musikkhistorien. Den satte i gang en ny ungdomskultur som de voksne ikke helt forstod, men som ungdommen slapp seg helt løs i. Forklaringene kan være mange. Fra midten av 1950-årene fikk vi også en politisk ustabil situasjon i verden, blant annet med Vestens innblanding i for eksempel Vietnamkrigen som en viktig faktor. Musikken ble for mange ungdommer et symbol på opprør – den nye musikken lignet ikke den foreldrene var vant med.

Samtidig er det viktig å se hvordan utviklingen av ny teknologi preget vanene til befolkningen. Kjøleskap og annen moderne teknologi som før var sett på som eksklusivt, ble ved hjelp av billigere teknologi og økt inntekt noe alle hadde råd til. På musikkfronten betydde dette at langt flere kunne høre musikk ved hjelp av radio. Dessuten fikk man etter hvert mulighet til å kjøpe favorittmusikken sin på grammofonplate, for å spille den av hjemme. Musikken nådde nå ut til langt flere, og de store stjernene i USA ble etter hvert populære i hele den vestlige verden.

Instrumentene var også i forandring. Elgitar og elbass avløste kassegitar og kontrabass. Det var en tøffere lyd, som også kunne varieres mye mer enn den akustiske lyden. I 1960-årene kom de første PA-anleggene, som gjorde at man kunne ha store konserter og musikkfestivaler. I løpet av tiden som kom, var disse ofte store samlingssteder for ungdommen.

Rock’nʼroll nådde ut til ungdom i mange land, og snart ville alle etterligne de store stjernene. Når ungdommen ikke hadde like avanserte instrumenter, gjorde de det enklere, på sin egen måte. Skiffle er en sjanger som var populær i England i midten av 1950-årene. I et skiffleband spilte man på gitar, bass, banjo og vaskebrett. Et av de kjente rockebandene som vokste ut fra skiffle, var The Beatles.

Den britiske invasjonen

The Beatles måtte vente noen år før de fikk sitt gjennombrudd i USA, men for et gjennombrudd det skulle vise seg å være! Det var i 1964, etter at sangen «I Want to Hold Your Hand» ble spilt på radio, at The Beatles tok USA med storm. I de tre kommende ukene ble en og en halv million eksemplarer av singelen solgt, og The British Invasion – den britiske invasjonen av USA – var et faktum. Band som The Rolling Stones og The Animals fulgte etter.

De britiske bandene tok imot impulser fra alle kanter. Bob Dylan påvirket The Beatles i nye retninger – tekstene deres fikk etter hvert mer politiske budskap, og deres frie forhold til rus sies å ha påvirket musikken deres i mer eksperimentelle retninger. Den britiske invasjonen var ikke lenger bare et fenomen i USA, men over hele verden.

The Beatles fikk en betydning som gikk langt ut over det musikalske. Ungdommen likte ikke bare musikken, de dyrket medlemmene som sine idoler. Stjernene var trendsettere, og det var derfor man plutselig så at gutter begynte å spare til langt hår. Etter hvert fikk også de fleste andre land sine egne rockestjerner, med tilhørende rockestiler. I Norge fikk vi våre egne rockvarianter. Den mest kjente er uten tvil trønderrocken.

Rocken oppstod som et resultat av ulike musikkstiler og samfunnsforhold. Forhåpentlig er du nå i stand til å se linjene fra sangen på plantasjene fram til mer moderne musikk.

It makes a long time man feel bad,
It makes a long time man feel bad,
An’ it’s the worst old feelin’
That I ever had,
When I can’t, oh can’t-a get a letter,
Oh Lawdy, from home.

Lite visste slavene om hvor stor påvirkning de skulle ha på musikkhistorien.

Ordforklaringer

PA-anlegg (Public Address): Anlegg med store høyttalere som kobles til mikrofoner og annet elektronisk lydutstyr.

Kompetansemål
  • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer