Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Lag en blues

Verkstedet forsiden

Svart-hvitt fotografi med nærbilde av en gitar og hånden til Fred McDowell (1904–1972) som tar et gitargrep.
© Val Wilmer/Redferns/Getty Images

Nå som vi forstår hvordan blues oppstod, skal vi prøve å bruke denne kunnskapen for å lage vår egen musikk. I tillegg til å bruke akkordene og bluesskalaen skal vi prøve å bruke noe av grunntanken bak bluesen, nemlig det å få utløp for det man er misfornøyd med. Vi skal ikke bare spille blues. Vi skal ha «the blues».

Akkorder

På figuren vises akkordene. Det er kun tre akkorder i en 12-taktsblues: E7, A7 og B7. Hver boks varer i en takt (4 slag).

1. setning

Walking and walking

2. setning

walking all by myself

Ingen tekst

Ingen tekst

1. setning repetert

(I been) walking and walking

2. setning repetert

walking all by myself

Ingen tekst

Ingen tekst

3. setning

Because that woman I love

4. setning

lovin’ someone else

Ingen tekst

Ingen tekst

Tekst

I 12-taktsbluesen har teksten en fast form. I de første to taktene av første linje synges to setninger. Denne teksten blir repetert på andre linje med samme melodi som på første linje selv om man skifter akkord. På siste linje synges to nye setninger som oppsummerer verset. Vi kan se på første vers av teksten til «Lookin’ for my Baby» av Floyd Council som eksempel.

Walking and walking
(I’ve been) walking and walking
Walking by myself

Kompetansemål
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat