Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Designprosessen som arbeidsverktøy

Verkstedet forsiden

Kilde: Eva Lutnæs

Modellen viser en designprosess over sju trinn som tar deg og ditt team fra start til mål. Til hvert av de sju trinnene er det utviklet oppgaver som bringer teamet nærmere en løsning på oppdragene. Eksempler på flere oppgaver dere kan løse, finnes her.

Når designere jobber, beveger de seg fram og tilbake mellom de ulike trinnene. Kanskje oppdaget de ikke hva brukerens utfordring egentlig var, før de laget den første prototypen. Da må problemet defineres på nytt. Fortvil ikke om dere må gå noen trinn tilbake, da er dere sannsynligvis på rett spor. Kast mynt og krone for å finne ut om dere skal følge designprosess 1 eller 2.

Krone
prosess 1
Mynt
prosess 2
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy team bli_et_team Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Tegnestafett:
Hvordan flytter en familie seg fra huset til hytta om 100 år?
Tegn fram en løsning på et ark. Det er ikke lov til å prate sammen. Hvert 30. sekund byttes tegneren.
Bare en sirkel – eller?
Tegn en sirkel midt på et stort ark. Bruk hver deres blyant og skriv ned alt denne sirkelen kan forestille.
Kjør gjerne en konkurranse med de andre gruppene om hvem som kan komme på flest ideer.
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy situasjon forstå_situasjonen Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Kartlegging:
Gjør dere kjent med problemområdet gjennom å lage et stort myldrekart der situasjonen beskrives med tekst, bilder og symboler. Finn ut så mye som mulig gjennom observasjon, informasjonssøk og ved å diskutere sammen.
Forløp:
Gjør dere kjent med problemområdet ved å beskrive et hendelsesforløp i kronologisk rekkefølge. Bruk tekst og bilder.
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy definere problem definere_problemet Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Zoom:
Sett røde ringer rundt områder av kartet der dere ser muligheter for forbedring. Velg et område og beskriv det problemet dere ønsker å løse, med én setning.
Identifiser:
Se etter situasjoner med negative konsekvenser knyttet til folk eller natur. Velg en situasjon som dere ønsker å forbedre, og beskriv problemet med én setning.
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy utvikle ide utvikle_ideer Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Idéjakt:
Hvordan har andre løst tilsvarende utfordring før dere? Søk bredt etter inspirasjon (teknikk, visuell utforming, materialvalg, budskap). Bruk et utvalg av inspirasjonsmaterialet til å skissere løsninger med stor variasjon. Gå tilbake til setningen som definerer problemet, og vurder alle ideene. Velg den løsningen som møter problemet best.
Rollespill:
Finn fram til ulike aktører som er involvert i situasjonen (bruker, designer, byråkrat, miljøverner, fabrikkarbeider, selger, eier). Fordel rollene blant elevene og spill ut situasjonen dere ønsker å forbedre. Kjør en idédugnad for hvordan problemet kan løses som representanter for de forskjellige rollene. Test ut løsninger på de ulike aktørene og bestem dere for én.
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy lage prototyp lag_en_prototyp Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Modeller:
Lag et førsteutkast til løsningen i materialer (papp, leire, digitale verktøy, tekstiler, tre osv.).
Prototypen bygges slik at dere kan teste og få tilbakemeldinger på hvordan løsningen fungerer.
Investor i heisen:
Forbered en presentasjon som kan overbevise en investor om å satse på løsningen deres, på to minutter. Lag skisser som illustrerer problem og løsning. Formuler 4–5 setninger som beskriver løsningen.
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy forbedre Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Tommel opp / tommel ned:
Test prototypen i form av et rollespill der brukssituasjonen er mest mulig realistisk. Skriv ned:
  1. alt som fungerer bra
  2. problemer ved prototypen

Diskuter mulige forbedringer og gjør justeringer på prototypen.

Testpanel:
Hold presentasjonen for investoren og et publikum som får roller som ulike aktører (fra rollespillet). Ta imot og svar på kritikk der de vurderer om dere har løst problemet dere formulerte. Diskuter mulige forbedringer og gjør justeringer.
design designprosess arbeidsverktøy designprosessen_som_arbeidsverktøy presentere Kapittel_11:_Design_forbedrer_verden
Kilde: Eva Lutnæs
Muntlig framlegg:
Presenter prosessen fram mot å definere problemet, et utvalg av ideene, erfaringer fra testing av prototypen og løsningen så langt dere har kommet. Ta imot og svar på kritikk fra publikum der de vurderer om dere har løst problemet dere formulerte.
Utstilling:
Lag en plakat som visualiserer problem og løsning. Layout og innhold skal rette seg mot mulige investorer.
Ordforklaringer

designprosess: Ord som brukes om alt som skjer i tidsrommet fra designeren får oppdraget, til prosjektet er levert til kunden som et ferdig produkt eller en ferdig tjeneste.

Kompetansemål
  • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer