Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Design som prosess

Verkstedet forsiden

Fotografi av en trafikkmaskin der to store hovedveier møtes i California, USA. Fotografiet er tatt ovenfra og viser hvordan hoved- og tilførselsveier er koblet sammen.
© sandiegoa/Getty Images

Design som prosess

Design som et ord for stilige og funksjonelle bruksgjenstander er en del av dagligtalen vår. Her rettes søkelyset mot sluttproduktet: mobiltelefon, sko, biler. Design er også betegnelsen på den prosessen som fører fram til sluttproduktet. Her betyr design å planlegge. For å drive en prosess framover fra start til mål har designere en hel verktøykasse med forskjellige metoder. Metodene hjelper designeren til å forstå hva som fungerer dårlig, finne løsninger og teste produkter før de settes i produksjon.

Disse metodene kan brukes til å lage stilige og funksjonelle gjenstander som lamper og bilder, men de kan også gjøre et nabolag tryggere å ferdes i, en mobiltelefon enklere å bruke eller sørge for at antall drepte i trafikken går ned. Mestrer du designernes metoder, kan du forbedre verden!

Ordforklaringer

designer: Et yrke der oppgaven er å planlegge et produkt eller en tjeneste på oppdrag for andre.

funksjonell: En stol som er funksjonell, oppfyller de ønskene som den som setter seg ned, har. Du vil ha ulike forventninger til en kjøkkenstol enn til en stol foran TV-en, men felles for dem er at de er behagelige å sitte på eller i og enkle å bruke.

metode: En måte å gjøre noe på der reglene er bestemt på forhånd. Eksempel: Alle skal tegne et forslag hver, og alle i gruppen skal si hva de mener om hvert forslag, før gruppen diskuterer hva som kan være det beste forslaget.

Kompetansemål
  • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
  • vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte