Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Etisk design

Verkstedet forsiden

Etisk design

Etikk i design innebærer at man velger det gode for folk og natur. For å kunne gjøre gode valg for folk må designeren tenke både på dem som skal bruke produktene, og på dem som arbeider på fabrikkene som lager produktene. Designere hever folks levestandard. Produktet SunBell er et glimrende eksempel på det. Der du kan få ladet mobiltelefonen din i påskefjellet, får en jente i Afrika leselys til leksene.

For å kunne gjøre gode valg for naturen må designeren tenke på hele produktets livsløp. Dette livsløpet innledes idet råvarer som olje, metall og tre hentes ut av naturen i den hensikt å skape produktet, og ender idet produktet kastes. Hvordan er det mulig å bruke minst mulig energi og råvarer samtidig som det lages solide produkter? Er det mulig å skape produkter av materialer som får evig liv og stadig kan skapes om til nye produkter?

Kompetansemål
  • vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
  • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid