Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Design som ting

Verkstedet forsiden

Design som ting

Når du hører ordet design, tenker du kanskje på litt ekstra stilige ting, gjenstander der det er lagt mer arbeid i formen, og som derfor koster mer enn andre? Eller kanskje tenker du at gjenstandene fungerer ekstra bra, at de er enklere å bruke og laget for å vare lenge?

«Tripp Trapp»-stolen til Peter Opsvik fra 1972 møter begge disse forventningene. Møbelprodusenten Stokke har et helt lager med ulovlige kopier av Opsviks «Tripp Trapp»-stol, for mange har sett fordelene ved at en og samme stol kan følge et barn gjennom hele oppveksten. Stolen kan gå i arv fra en generasjon til den neste. Det tar lang tid å slite den ut, og selv om den ble designet for flere tiår siden, ser den ikke umoderne ut.

Med mobiltelefoner er det motsatt. De er designet for kort levetid og vil slutte å fungere optimalt etter 2–3 år. Selskaper som Apple og Samsung legger ned store ressurser i å skape produkter som gjør at kunder skal få lyst til å bytte mobiltelefon ofte og kjøpe det samme merket om og om igjen.

Ordforklaringer

design: Ord som brukes om planleggingsprosess fra idé til ferdig produkt, for eksempel «Jeg designer en ny nettside for skolen». Det kan også brukes om det ferdige produktet, for eksempel «Skolens nye nettside fikk et flott design». I det første eksemplet er design et verb og i det siste et substantiv.

Kompetansemål
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess