Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Måling

Verkstedet forsiden

Måling

For å kunne følge oppskrifter på kjøkkenet er det viktig å være nøye når man måler og veier. Når det står at det skal være 4 desiliter vann, så skal det være nøyaktig 4 desiliter vann.

Vi bruker målenheten liter for å måle volum. Volum angir størrelse, det vil si hvor stor plass noe tar. En liter med mel og en liter med vann har nøyaktig samme volum, selv om de ikke veier det samme. Vi bruker litermål for å måle volum.

For å angi vekt bruker vi målenheten gram. Det kan for eksempel stå at du trenger 250 g ost i en oppskrift. Da veier du opp med en vekt. Det finnes mange gode kjøkkenvekter som kan hjelpe deg med å måle opp nøyaktig.

I tabellen under ser du en oversikt over vanlige målenheter som vi bruker på kjøkkenet. Vi ser at 1000 gram = 1 kg. Slik kan vi også vise at 0,5 kg = 500 gram, eller at 2 dl = 0,2 liter.

Tabell som viser en oversikt over vanlige målenheter.

Ordforklaringer

mål: Størrelse eller mengde, oppgitt i ulike målenheter, for eksempel liter, gram, meter og lignende.

volum: Angir størrelse. I matlaging bruker vi målenheten liter (en kubikkdesimeter).

vekt: Angir hvor tungt noe er, hvor mye noe veier. Vi bruker målenheten gram. Varer med samme volum kan ha ulik vekt.

Kompetansemål
  • planlegge og bruke egne redskap, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse