Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Sharing is caring, eller …?

Verkstedet forsiden

Svart-hvitt fotografi av en jente som ligger på en seng med øynene lukket.
© Eryn Thronton/EyeEm/Getty Images

Ville du publisert dette bildet?

Sharing is caring, eller …?

Gjennom fotodeling på sosiale medier kan vi få innblikk i noen av de millioner av bilder som blir lastet opp hver dag. Instagram hadde over 1,7 millioner registrerte brukere i 2016 i Norge, men bildene som blir delt her, utgjør bare en liten del av de bildene som blir tatt. Digitaliseringen av fotografiet i kombinasjon med mobiltelefonen har ledet til at det i dag tas milliarder av bilder hver dag. De aller fleste av disse bildene er snapshot, tilfeldige bilder vi tar i hverdagen. Kjenner du til hvilke regler som gjelder for publisering av bilder?

Selv om du har stor frihet når du fotograferer i Norge, er det enkelte lover og regler du bør kjenne til, som hvor du kan fotografere, hvem du kan fotografere, og hvordan du kan bruke bildene. Det er ikke alle steder du får lov til å fotografere, men som oftest står det et skilt som viser at du ikke får lov til å ta bilder der.

Hvis du har tatt bilde av en person, kan du ikke publisere bildet på internett eller vise det offentlig uten samtykke fra personen på bildet. Du må med andre ord spørre først, men selv om du har fått ja en gang, betyr ikke det at du bare kan bruke bildet andre ganger. Du skal faktisk spørre for hver gang du skal bruke bildet, dersom det skal brukes i en ny sammenheng. Du må også sørge for at den du tar bilde av, og som du skal ha samtykke fra, er moden nok til å kunne ta avgjørelsen, at personen er mentalt stabil, ikke er beruset eller i sjokk. Med små barn må du alltid ha foresattes tillatelse.

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at du har rett til privatliv og til å kunne bestemme over dine egne personopplysninger. Du skal kunne bestemme hvilke opplysninger om deg du vil dele, og med hvem. Med andre ord: Du kan si nei til at andre legger ut bilder av deg.

Et åndsverk er resultatet av en skapende virksomhet. Et åndsverk kan for eksempel være en roman, en artikkel eller et fotografi. Formålet med åndsverkloven er å verne om og oppmuntre til produksjon av åndsverk. Alle som skaper et åndsverk, har opphavsrett til sitt eget verk. I de fleste tilfeller opphører opphavsretten 70 år etter at opphavsmannen er død.

Ordforklaringer

publisere: Offentliggjøre, eller gjøre noe offentlig slik at alle kan se det.

samtykke: Tillatelse.

foresatt: Den eller de som har myndighet over en person som selv ikke er myndig.

personvern: Ivaretar retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kompetansemål
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess