Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Å tegne med lys

Verkstedet forsiden

Å tegne med lys

I denne modulen skal vi se nærmere på språket du bruker hver dag – bildespråket. Hver eneste dag både ser og tar du mange bilder, og slik du lærer å lese, forstå og skrive tekster, skal du nå prøve ut hva det vil si å lese, forstå og ta bilder. Å bruke fantasien, gå tett på, bruke format, linjer og ulike vinkler er bare noe av det du bør tenke på når du fotograferer.

Tenk deg at du har en spennende historie å fortelle. For at dem som lytter til historien din, ikke skal kjede seg eller miste det viktigste, må du fortelle historien uten for mye rot. Slik er det også når du fotograferer. Du må fokusere på det viktigste i bildet, det du vil vise fram.

Alle bilder har et språk, de forteller deg noe, de påvirker deg, og de er med på å forme tankene dine om verden rundt deg. Vi bruker bilder for å kunne uttrykke og sosialisere oss, og hver dag lastes det opp milliarder av bilder blant annet på sosiale medier, de aller fleste er snapshot, tilfeldige bilder vi tar i hverdagen, mens noen bilder er resultat av bevisst komposisjon. I denne siste typen bilder er motivet valgt av en fotograf.

Alle kan ta et bilde, men en fotograf har med seg estetisk erfaring basert blant annet på kunnskap om bruk av virkemidler. Hva som gjør at fotografen fokuserer på det utsnittet i det øyeblikket, avhenger av mange ulike komponenter, men kanskje mest av hvordan øyet, hodet og hjertet jobber sammen. «Når du ser noe du vil ta bilde av, så ta bildet med en gang. Venter du, er øyeblikket over», sier Morten Krogvold, norsk fotograf, som også har sagt at det ikke finnes kjedelige modeller eller motiver. Derimot finnes det fotografer som ikke bruker fantasien sin når de tar bilder. Det er derfor helt greit å legge seg på bakken eller stå på bordet når du tar bilder. Når du tar bilder fra forskjellige vinkler, får bildene dine nytt uttrykk, og kanskje vel så viktig: Det blir ekstra gøy å ta bilder.

Et bilde er alltid bare en bit av en helhet, valgt ut av den som tar bildet, og måten vi oppfatter et bilde på, er styrt av hvem vi er, hva vi tidligere har opplevd, og i hvilken sammenheng bildet opptrer i.

Et fotografi innledes med en observasjon. Å se er så naturlig at vi ikke tenker over det, vi bare ser, derfor er det viktig å se ting på nytt, eller å se verden med nye øyne. Synet må trenes opp før man trener opp fingrene. Skal man ta de gode bildene, må man være til stede – og benytte de antenner man har. Å se med en fotografs øyne innebærer å se det hverdagslige på nytt. Etter hvert som blikket ditt trenes opp til å se, må du lære å handle når du observerer og ser et motiv, eller flere motiver. Øyeblikket er kort, og det gjelder å fange det. Nedenfor finner du noen enkle bare-gjør-det-punkter.

  1. Ta bilder, når som helst og hvor som helst.
  2. Ta noen sjanser.
  3. Beveg deg.
  4. Ikke planlegg for mye.
  5. Vær rask.
  6. Ikke bry deg om regler, men lær deg dem så du vet hva du velger vekk.
Ordforklaringer

bildespråk: Betegnelse for bilder som beskriver noe for oss.

komposisjon: Hvordan det vi ser, er satt sammen eller bygd opp.

estetikk: Forteller om det vi sanser og oppfatter rundt oss. Ordet brukes om det vi lærer som kommer til oss gjennom sansene, og om læren om det vakre og skjønne i kunsten.

snapshot: Tilfeldige bilder vi tar i hverdagen.

format: (her) Form, størrelse og proporsjoner på et bilde. Liggende format kalles ofte landskap og betyr at de lengste sidene er horisontale, mens stående format ofte kalles portrett, og da er de lengste sidene vertikale.

kvadratisk: Alle sider er like lange.

rektangulært: (her) Bildet er avlangt.

Kompetansemål
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess