Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Å fortelje med eit bilete

Verkstedet forsiden

Å fortelle med et bilde

Fra vi er små, blir vi påvirket av menneskene rundt oss. Vi lærer å snakke, spise og oppføre oss på en bestemt måte. Ofte tenker vi det bare er slik alle er, at vi er født slik, inntil vi blir oppmerksomme på at andre mennesker faktisk har andre måter å snakke, spise (med spisepinner, kniv og gaffel eller med fingrene) og oppføre seg på. Hvordan vi ser oss selv, hvordan vil kler oss, og hvordan vi snakker med menneskene rundt oss gjennom ord, ansiktsuttrykk og gester, er styrt av det vi har lært. Vi kaller det sosiale konvensjoner (vaner). Det er med andre ord ikke medfødt.

Den som lager et bilde, vil uttrykke og formidle noe og gjør det ut fra sin tid og oppfattelse av verden. Bilder har sitt eget språk og er et utsnitt av virkeligheten. Den som ser på et bilde, vil umiddelbart oppleve det med sitt unike blikk, sine referanser og sin forståelse. Et bilde oppfattes med andre ord forskjellig av folk fra ulike kulturer, med ulik personlig erfaring i ulike historiske perioder.

Blikket vårt på et bilde er som en form for filter. Vi tolker det vi ser, ut fra innlærte mønstre eller vaner, men vi kan øve blikket vårt til å forstå og tolke et bilde slik at vi ser mer og forstår mer. Vi kan rett og slett øve oss i å lese bilder. Kunnskap om komposisjon og om fototeknikk kan hjelpe oss i å lese mer ut av et bilde. Likeledes vil kunnskap om fotografen og situasjonen eller hendelsen som bildet viser, og tiden det er tatt i, hjelpe oss i å forstå mer av bildet. Å lære å lese et bilde kan gjøre at vi ser mer, forstår mer og slik kan lære mer om verden og oss selv.

Ordforklaringer

sosial: Kan vise til en person som liker selskap med andre, men brukes også for å vise til ordninger som får fram et fellesskap, for eksempel en klubb (fotballklubb, bokklubb).

konvensjon: Vedtatte eller alminnelig anerkjente retningslinjer.

gester: Signaler eller tegn vi bruker når vi snakker med andre. Noen bruker hendene mye når de snakker, for liksom å understreke det som blir sagt.

formidle: (her) Snakke, fortelle.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy