Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Intervju med en fotograf

Verkstedet forsiden

Det aller viktigste utstyret en fotograf har, er skoene, sier Annemor Larsen: «… for hvis ikke du går ut i verden og møter folk, så får du aldri tatt et bilde. Da blir du sittende med selfies da og ta bilde av tærne dine på stranda! Så du må snu kamera – se på verden!»

I filmen møter du Annemor Larsen – featurefotograf i VG – som har satt seg fore å følge norske fedre for å forstå mer av relasjonen mellom far og barn. Hun bruker fotografi for å forsøke å forstå hvordan ting henger sammen.

Ordforklaringer

featurefotograf: En featurefotograf ser på virkningene av nyhetene etter at nyhetene ikke lenger har nyhetens verdi.

featurejournalistikk: Featurejournalistikk er ikke dagsaktuell, men du finner ofte featureartikler i helgeavisene. Journalisten tar oss med til et sted, eller lar oss møte en situasjon med alle sansene. Journalisten skildrer både hva hun hører, lukter og ser, slik at vi lettere kan forstå helheten i historien. Observasjon er viktig i featurejournalistikken. Det gjelder å ha blikk for de viktige detaljene.

Kompetansemål
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid