Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kunsthistorie

Verkstedet forsiden

Fotografi av taket i Det sixinske kapell. Taket er malt av Michelangelo, 1508-1512.
© Michele Falzone/Getty Images

Taket i Det sixtinske kapell er et mesterverk fra høyrenessansen malt av Michelangelo.

Kunsthistorie

Alt menneskeskapt bærer på historier. En kunsthistoriker beskriver og tolker maleri, skulptur, bruksgjenstander og arkitektur for å gi oss svar på hvorfor de ble skapt, og hva som var grunnene til at de ble akkurat slik. Et maleri fra Italia på 1400-tallet er et historisk dokument som kan fortelle oss hva mennesker på den tiden var opptatt av å formidle, hva de kunne få til rent teknisk, og hvilke malerier det var mulig å skape og høste annerkjennelse for som kunstner.

Fram til 1800-tallet arbeidet kunstnere på oppdrag og gjengav andres historier, men gradvis ble det mer rom for at kunstneren gav uttrykk for sine egne tanker og meninger. Kunstverk, arkitektur og bruksgjenstander speiler verdier og tanker i sin samtid, og de har skiftet i takt med religion, økonomi og politisk makt. Arbeidene til kunstnere, håndverkere og arkitekter forteller om det samfunnet de ble skapt i. Noen kunstverk er protester mot tidens idealer og bærer i seg et ønske om forandring av samfunnet, andre kan være hyllester av det som skjer.

Prøv deg som kunsthistoriker og velg en av oppgavene under.

Ordforklaringer

kunsthistoriker: Person som har tatt en mastergrad eller et hovedfag i kunsthistorie ved universitetet. Han eller hun har kunnskaper om kunst og arkitektur fra oldtiden til i dag og arbeider med forskning, formidling på museer eller undervisning.

kunstverk: Brukes om resultatet av en kunstners arbeid. Kan være maleri, skulptur, fotografi, video, grafikk eller installasjoner.

bruksgjenstander: Ting som er laget for å fylle en konkret oppgave. En kopp er et eksempel på en bruksgjenstand. Dens oppgave er å være en drikkebeholder for en mindre mengde varm væske.

arkitektur: Bygninger og forming av byer og landskap. Ordet arkitektur kan både brukes om planleggingsarbeidet og det ferdige resultatet.

Kompetansemål
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid