Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjør deg kjent med kunsthistoriske perioder

Verkstedet forsiden

Kunsthistoriker Thurid Vold tar deg gjennom sentrale kunsthistoriske perioder – og spør: Hva er egentlig meningen med kunsten? I filmen er det fremstillingen av menneskekroppen som følges fra antikken til i dag. Thurid Vold spør hvilken rolle kunstverkene hadde i sin samtid og gir deg nøkler til å skille de kunsthistoriske periodene fra hverandre. Se gjerne gjennom tidslinja slik at du har noen knagger på plass før du ser filmen.


Ordforklaringer

kontekst: Hvilke forhold preget samfunnet da kunstverket ble skapt? Hvem hadde politisk makt, hvilken religion dominerte, var det gode eller dårlige tider? Er kunstverket skapt som en protest mot makthaverne eller for å hjelpe dem å opprettholde makt?

antikken: Periode fra 700 fvt. til 500 evt. Gresk-romersk kultur.

renessanse: Periode fra 1300 til 1600. Renessanse betyr gjenfødelse og viser til at antikkens ideer om kunnskap, fornuft og mennesket i sentrum blir født på ny.

individualisme: Hvert menneske sees som selvstendig og viktig.

middelalderen: Periode fra 500 til 1500. Kristendommen står sterkt, og kunstverkene er knyttet til kirken og gjengivelse av bibelske motiver.

realistisk fremstilling: Naturtro gjengivelse, ligner virkeligheten.

symbolsk form: En kode eller tegn som fungerer som et hjelpemiddel i kommunikasjon. Forutsetter at man kjenner kodene. En hjerteform er et symbol på kjærlighet. En skulptur i en kirke som viser en dame som holder et barn, er et symbol på Jomfru Maria og Jesusbarnet.

klassisk kontrapost: Stående stilling der vekten er lagt på én fot og med et knekk i hofta.

sentralperspektivet: Annet ord for ettpunktsperspektiv. Skaper illusjon av et tredimensjonalt rom ved å lede linjer mot et forsvinningspunkt.

barokken: Periode fra 1600 til 1700. Bilder og skulpturer preges av en dramatisk fremstilling med mye bevegelse, følelser og bruk av lys og skygge.

rokokko: Periode fra 1700 til 1800. Forfinet og litt mer elegant utgave av barokken.

nyklassisimen: Periode fra 1750 til 1840. Klassisisme viser tilbake til antikken og renessansens prinsipper om fornuft og logikk. Verkene er preget av enkle linjer og balanse.

romantikken: Periode fra 1800 til 1865. Spiller på følelser, fantasi og myter. Stor interesse for middelalder og nasjonal kulturarv.

realismen: Periode fra 1860 til 1910. Sees som en protest mot den fantasifulle romantikken. Fremstiller verden uten å pynte på den, med fattigdom, hverdag og undertrykkelse.

impresjonismen: Periode fra 1870 til 1876. Gjengir motivet slik vi oppfatter det i øyeblikket. Skildrer lyset.

kubismen: Periode fra 1910 til 1950. Ønsker å vise flere sider av en tredimensjonal gjenstand samtidig.

performance: Kunstverk der kunstneren gjør noe foran et publikum på et bestemt tidspunkt.

iscenesette: Hvilken måte noe vises fram på. Ofte brukes omgivelsene rundt personen som portretteres. For eksempel en dyr bil for å vise personens rikdom og makt.

Kompetansemål
  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess