Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kroki

Verkstedet forsiden

Kroki er en tegneøvelse der du gjengir hovedinntrykket av en modell på kort tid. Begrepet kroki stammer fra fransk, croquis, og betyr skisse. Det er en teknikk som kunstnere bruker for å øve opp blikket for form og raskt fange inntrykk på papiret. I filmen nedenfor kan du se hvilke strategier en tegnelærer bruker for å fryse modellens positur på papiret. Hvor langt er det fra skuldra til albuen, og i hvilken retning står egentlig beina? Du må sette på et slags filter slik at alle uvesentlige detaljer overses, og øvelsen krever dyp konsentrasjon. Er du klar?

Størrelse og midtpunkt

Drag

Former og proporsjoner

Drag

Detaljer og avslutning

Drag

Ordforklaringer

kroki: Tegneøvelse der du lager en rask skisse av hele kroppen til en eller flere personer.

modell: Den som blir tegnet.

positur: Tenk på en lek der du danser til musikk og skal stoppe når musikken settes på pause. Da står du på en bestemt måte i rommet. Det er en positur. Kroppsstilling er et annet ord for positur.

punkt: Brukes som et hjelpeverktøy i tegning for å plassere ting riktig. Først kan du markere hvor midtpunktet er i kroppen, så kan du undersøke hvor langt det er til toppen av hodet og tærne, og slik markere ytterpunktene for figuren du tegner. Videre kan du markere punkter for ulike kroppsdeler som knær, albuer og øyne.

måle med blyant: Blyanten du holder i hånda når du tegner, gir deg enkel tilgang på et verktøy du kan bruke til å måle opp og undersøke størrelsesforhold med når du planlegger tegningen. Eksempel: Se mot personen du skal tegne, strekk ut hånda med blyanten og marker med fingeren hvor lang en arm er. Hold blyanten i samme avstand fra kroppen og sammenlign lengden på armen med lengden på låret.

former: Når du tegner, kan du prøve å tenke deg kroppen som ulike geometriske former. Hodet kan markeres som en oval, overkroppen som et rektangel og lårene som en trekant. Formene kan hjelpe deg til å få størrelsesforhold riktig, eksempel: lårene passe lange i forhold til overkroppen.

skygger: Se godt på tingene rundt deg. De overflatene som ikke treffes av lyset, er alltid mørkere. Det som er mørkere, kalles skygge. I tegning brukes skygger for å vise form, at kroppen er rund, ikke flat. Pass på å holde noe nesten hvitt på figuren, da blir det enklere å tegne inn gradvis mørkere skygger.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess