Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Artfie – gjenskap et portrett fra kunsthistorien

Verkstedet forsiden

Artfie – gjenskap et portrett fra kunsthistorien

Artfie spiller på begrepet selfie, og du skal gjenskape et portrett fra kunsthistorien ved hjelp av mobilkamera eller nettbrett. Du skal lage en artfie der det er åpenbart hvilket kunstverk du har brukt som utgangspunkt for ditt bilde, men du kan gjerne legge inn moderne elementer, spille på humor eller bytte om på kjønn på dem som portretteres. Budskapet ditt trenger ikke være det samme som i originalverket, men gjenkjennelsen skal være der. Gjør internettsøk på begrepet art remake, så finner du eksempler på hvordan andre har gjenskapt kunstverk i fotografier.

Appropriasjon eller plagiat?

Det å låne elementer fra andre kunstneres verk er en kjent strategi blant samtidskunstnere som kalles appropriasjon. Elementer som lånes, kan være for eksempel tittel, motiv, malemåte eller former – og kunstnere låner også fra hverdagsgjenstander og populærkultur. Strategien med å låne fra andres kunstverk kan føre kunstnere til rettssalen. Alle kunstverk er beskyttet av opphavsrett, og hvor grensen for plagiat går, kan det være svært vanskelig å definere. Reglene for plagiat gjelder også deg som elev. Det betyr at du ikke kan publisere din artfie i for eksempel sosiale medier eller trykte bøker uten å avklare dette med kunstneren.

Artfie

 1. Velg et av kunstnernavnene nedenfor og søk deg fram til et portrett som du har lyst til å lage en artfie av. Velg et portrett du er sikker på at kunstneren står bak, og som du finner både tittel og årstall på. Finn ut hvilken kunstnerisk periode verket hører inn under, og finn typiske kjennetegn for stilen.

  år 1300 → samtid

  Leonardo da Vinci Francisco de Goya Christian Krogh Frida Kahlo Dolk
  Caravaggio Jean Auguste
  Dominique Ingres
  Kitty Kielland Gustav Klimt Pushwagner
  Michelangelo Édouard Manet Edvard Munch Pablo Picasso Riitta Ikonen
  Giotto Peter Paul Rubens Theodor Kittelsen Vincent van Gogh Vibeke Tandberg
  El Greco Johannes Vermeer Hannah Ryggen Roy Lichtenstein Håkon Gullvåg
 2. Planlegg hvordan du skal ta din artfie. Husk at det skal være klare likhetstrekk mellom originalverket og din artfie. Tenk derfor nøye gjennom valg av bakgrunn og utsnitt og øv på å gjenskape ansiktsuttrykk og kroppspositurer. Du må samarbeide med andre elever om å ta bildene slik at dere stiller som fotografer og modeller for hverandre.
 3. Ta noen testbilder og prøv ut noen apper for bildebehandling og manipulasjon, som: Artly, Photoshop Express, Prisma og Photoshop Mix. Du kan gjerne kombinere flere lag med bilder i din artfie.
 4. Ta din artfie og gjør eventuelt etterbehandling av bildet.
 5. Lag et lysbilde til en PowerPoint der du setter din artfie ved siden av kunstnerens originalverk. Legg inn kunstnerens navn, tittel på verket og kunsthistorisk periode. Skap en ryddig og lett leselig layout der bilder og tekst framhever hverandre. Velg bakgrunn og fonter med tydelige visuelle referanser til virkemidler i kunstnerens originalverk.
 6. Hold en presentasjon for klassen der du beskriver visuelle virkemidler i originalverket, forteller om den kunsthistoriske perioden verket hører inn under, og vurderer hvordan du har klart å gjenskape originalverket i din artfie (kroppspositur, ansiktsuttrykk, bakgrunn, utsnitt og andre relevante visuelle virkemidler).
Ordforklaringer

artfie: Et begrep som er satt sammen av ordene selfie og art. Viser til å gjenskape et kunstverk som fotografi.

originalverk: Det bildet eller den skulpturen som kunstneren laget.

budskap: Det du vil fortelle med et bilde, en film eller en tekst.

strategi: Bestemt framgangsmåte.

appropriasjon: En teknikk blant kunstnere der de siterer (bruker noe fra) tidligere kunstverk i egne arbeider. Knyttes til den kunsthistoriske perioden postmodernismen fra ca. 1970.

plagiat: Ulovlig kopi av et kunstverk, tekst eller musikk der noe et annet menneske har skapt, vises fram som noe man har skapt selv.

opphavsrett: Lov som beskytter rettighetene til den som skaper noe. Den som har skapt noe, har rett til å bestemme hvordan det brukes. De kan kreve betaling for bruken og at deres navn og riktig tittel på originalverket gjøres kjent. Dersom du ønsker å publisere noe som andre har skapt (tegning, foto, film, tekst, musikk), må du innhente tillatelse. Det gjelder også om du bare bruker en liten del, for eksempel bakgrunnen i et bilde. Den som har skapt verket (opphavsmannen), kan kreve erstatning av deg dersom du publiserer noe uten tillatelse.

Kompetansemål
 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat