Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjør hytta miljøvennlig

Verkstedet forsiden

Fotografi av hus som ligger i Norges første økolandsby i Hurdal. Husene er bygget i naturmaterialer.
© Hurdal Økolandsby (Foto: Nadia Frantsen)

Aktivhus i Norges første økolandsby, Hurdal, Akershus fylke. Husene er isolert med trefiber og får varme fra solstråler og vedfyring.

Gjør hytta miljøvennlig

Husene i en økolandsby spiller på lag med naturen. I en økolandsby bor du i hus laget av pustende naturmaterialer, uten giftige stoffer, drevet på energi fra sol og ved. Dette er en ny og annerledes måte å bo på i et moderne samfunn. I Hurdal etableres Norges første økolandsby og blir et fellesskap for 400–500 mennesker.

Vi har skapt et samfunn som sakte, men sikkert bryter ned den naturen vi er avhengig av. Innen 2030 er det ventet at vi bruker ressurser tilsvarende to jordkloders produksjonskapasitet. Det er et forbruk naturen ikke kan tåle over tid, men det er håp. I 2016 skrev 195 land under på en klimaavtale om kutt i CO2-utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen. Designere og arkitekter treffer valg som påvirker utslipp av klimagasser både i produksjon, transport, bruk og etterbruk.

Den beste løsningen med tanke på klimagassutslipp ville selvsagt vært å la være å bygge en ny hytte og heller kjøpt seg inn som andelseier eller leie en eksisterende hytte. Drømmen om egen hytte står sterkt hos mange nordmenn, og det ble fullført 6733 hytter i 2015. Hvilke teknologiske løsninger finnes som kan gjøre en nybygd hytte mest mulig miljøvennlig?

I oppgavene under utfordres du til å gå inn i rollen som arkitekt og skape en mest mulig miljøvennlig minihytte til fire personer.

Kompetansemål
  • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
  • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter