Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hvor stor hytte trenger man for å kunne nyte en kopp kaffe på trammen?

Verkstedet forsiden

Hvor stor hytte trenger man for å kunne nyte en kopp kaffe på trammen?


Solveig Egeland er utdannet arealplanlegger, men jobber nå som kunstner og naturverner. I protest mot store hyttefelt med full eneboligstandard har hun skapt små hytter for å minne folk på gleden i det enkle og vakre. Irritasjon over inngrep i naturen ledet Solveig Egeland til å stille spørsmålet: Hvor stor hytte trenger man egentlig for å kunne nyte en kopp kaffe på trammen? Svarene på spørsmålet har hun lett etter i kjærlighet, hun ønsker å gi folk opplevelser uten å skade naturen. Er du klar for å bidra?

Fotografi av en kvinne som sitter på trammen utenfor en rustikk hytte. Hun holder en kopp i hånden og smiler mot fotografen.
© Foto: Anette Torjusen/NRK

«Jorden vi arvet», Solveig Egelands to hytter er en del av Kosters Skulpturpark. De er bygget for å vare i 500 år og laget av drivved og materialer fra nærområdet.

Oppdrag

Du er arkitekt og skal skape en hytte for minst fire personer. Hytta skal ha en grunnflate på maksimalt 25 kvm, takhøyden kan være opp mot 4 m. Hytta skal være et fristed i naturen og bygges slik at den blir mest mulig miljøvennlig. Under ser du en oversikt over deloppgavene:

 • Liste over behovene til dem som skal bruke hytta
 • Stikkord om muligheter på tomta og skisser av hytta
 • Plantegning i målestokk 1 : 50
 • Tankekart som viser miljøvennlige løsninger
 • Modell av hytta i målestokk 1 : 50
 • Presentasjon for klassen

Valg av tomt og brukere

Velg deg en hyttetomt på fjellet, ved sjøen eller i skogen og bestem hvem som skal bruke hytta. Er det en familie med små barn eller kanskje en kameratgjeng?

Liste med behov

Hva trengs på hytta? Tenk gjennom hvilke funksjoner hytta bør fylle i løpet av et døgn og gjennom årstidene. Vil behovet til brukerne endre seg over tid? Skal de ha plass til gjester? Lag en detaljert liste over behov, for eksempel: varme i hytta om vinteren, oppbevaringsplass for klær, et område å lese bok på i fred, masse dagslys inn i oppholdsrommet. Gå gjennom lista di med et kritisk blikk og sett et merke ved det du ser som aller viktigst i planleggingen av hytta.

Analyse av tomt

Se for deg hytta på tomta.

 • Hvordan kan den tilpasses naturen rundt?
 • Kan du velge form og materialer på hytta slik at den nesten skjuler seg i landskapet?
 • Hvordan beveger sola seg gjennom døgnet? Vil du ha kveldsol på verandaen eller våkne til soloppgangen?
 • Hvordan kan du plassere inngangen for at den skal komme i le for vinden?
 • Tenk deg inn i hytta – hvordan oppleves de ulike rommene?
 • Hva ønsker du å se av terrenget utenfor hytta fra soverommet og fra oppholdsrommene?
 1. Diskuter spørsmålene med en medelev og skriv en liste med stikkord om hvordan hytta di tilpasser seg tomta du har valgt.
 2. Tegn noen raske skisser, først over hvordan hytta kan gå i ett med landskapet, og så over hvordan du kan få hyttas form til å stå mest mulig i kontrast til landskapet.
 3. Studer ulike hytter, både eldre og nyere, og velg en av dem. Se på hvordan hytta er tilpasset omgivelsene rundt i form og materialvalg, samt på løsninger for å få mest ut av tomtas potensial med utsyn fra rommene inne i hytta og skjerming for vind og vær.
Ordforklaringer

tomt: Et avgrenset område der det skal stå, har stått eller står en bygning. I boligannonser vil du alltid finne størrelsen på tomta og ofte et kart som viser hvor tomta er.

Kompetansemål
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy