Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Målestokk og plantegning

Verkstedet forsiden

Illustrasjon av en plantegning.
© Rever & Drage AS

Målestokk og plantegning

Målestokk

Målestokk brukes på plantegninger, modeller og kart for å vise hvor mye de er forminsket sammenlignet med virkeligheten. Går du på tur i fjellet, kan du bruke et kart som viser terrenget sett rett ovenfra i miniatyr, der kan 1 cm på kartet tilsvare 50 000 cm i virkeligheten. Det gir målestokken 1 : 50 000 (som leses: «én til femti tusen»). Kartet er et forminsket bilde av fjellterrenget. Når arkitekten lager plantegninger eller modeller, kan han bruke målestokk 1 : 20, 1 : 50 eller 1 : 100. La oss si at arkitekten har laget en modell av et hus i målestokk 1 : 50. Med en linjal måler du høyden på et vindu i modellen til 2 cm – hvor høyt vil dette vinduet bli når huset bygges?

Plantegning

Plan er et annet ord for etasje. Gjennom plantegninger viser arkitekten hvilke rom hver etasje inneholder, og hvordan de kan innredes med møbler med et sett standardiserte symboler.

Kompetansemål
  • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter