Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Den norske hyttedrømmen – et tilbakeblikk

Verkstedet forsiden

Den norske hyttedrømmen – et tilbakeblikk

På Lillehammer ligger et stort friluftsmuseum, Maihaugen, med over 200 bygninger fra ulike tidsepoker. I 2016 startet utviklingen av et eget hyttefelt på Maihaugen. Det skal dokumentere norske hyttetradisjoner. I dag finnes det nesten én hytte per 10. nordmann, og du tror kanskje at det å dra på hytta er noe folk har gjort langt tilbake i tid. Sånn er det ikke.

Drømmen om en egen hytte kom samtidig med at folk fikk mer ferie og fritid. Ordet ferie er i slekt med feire og betydde opprinnelig religiøse fridager. I 1947 kom en ferielov som gav folk rett til 3 uker ferie, og først i 1973 ble det fri fra skolen på lørdager. Ambisjonene om en egen hytte kunne først oppstå når folk fikk tid til å bruke den. Før dette hadde mange tilgang på hytter og feriehjem gjennom foreldrenes arbeidssteder og foreninger. Den Norske Turistforening bygde sin første hytte i 1870 og har i dag over 500 hytter som gjør friluftslivet tilgjengelig for alle.

Hytteutbyggingen har hatt en eksplosiv vekst både i antall og størrelse fra 1950 til 2016. Der den enkle hyttestandarden var målet for mange i 1960-årene, utvikles de fleste nye hytter nå med en standard som en vanlig bolig, med vann og kloakk, elektrisk oppvarming og vei helt fram til hytta. Hytta har blitt en møteplass på tvers av generasjoner – et sted der barnebarn, foreldre og besteforeldre har tid til å gjøre noe sammen, og hyttene har vokst i størrelse for å gi plass til alle.

Parallelt med tendensen til at hyttene ligner mer og mer på vanlige hus både i størrelse og komfort, har det vokst fram en motsatt tendens. Mikrohytte har blitt et internasjonalt fenomen og drives fram av folk som vil at livet på hytta skal være en kontrast til hverdagen. På dette nettstedet har mange tusen hytteeiere delt små paradis under slagordet «Inspiration for your quiet place somewhere».

Kompetansemål
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid