Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Perspektivtegning

Verkstedet forsiden

Ordet perspektiv hører vi ofte; det betyr den måten noe tar seg ut på, sett fra et bestemt sted. Når vi lager en perspektivtegning, bruker vi en grunnlinje og noe vi kaller forsvinningspunkter. Det vanligste er å ha fra ett til tre forsvinningspunkter. Forsvinningspunktene er punkter du sikter linjalen inn mot når du tegner streker som peker i retningen punktet ligger i, og det å bruke dem riktig er hemmeligheten bak det å lage tegninger som ser tredimensjonale ut.

Kompetansemål
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy