Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Varighet

Verkstedet forsiden

Varighet

For å angi notens varighet gjør man notene forskjellige. Se på notene under.

Illustrasjon av noter hvor varighet er markert med notehode og notehals.
© Vigmostad & Bjørke AS

Ser du mønsteret? Notens varighet angis ved hjelp av notehode og notehals. Vi kaller dette noteverdi. Det er noteverdiene som gir notene den ønskede rytmen. På figuren under har vi den lange helnoten på toppen, og alle dens underdelinger nedover. De nederste notene, sekstendedelene, er altså de raskeste.

Illustrasjon av helnote på topp. Deretter følger halvnoter, fjerdedelsnoter, åttendedelsnoter og sekstendedelsnoter.
© Vigmostad & Bjørke AS

Notehalsene på åttendedeler og sekstendedeler noteres slik:

Illustasjon av åttendedels notehals som er bundet sammen.
© Vigmostad & Bjørke AS

Punktering

Før vi går videre, må vi ta for oss punktering. Hvis vi setter et punkt etter noten, forlenges den med halvparten av sin egen noteverdi. En velkjent punktering er den første tonen i «Ja, vi elsker». Rytmen noteres slik:

Illustrasjon av punktert note i første rekke av «Ja, vi elsker».
© Vigmostad & Bjørke AS

Siden punkteringen står etter en fjerdedel, varer noten en fjerdedel + en åttendedel.

Kompetansemål
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater