Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Grafisk notasjon – å lagre og ta vare på musikk

Verkstedet forsiden

Grafisk notasjon – å lagre og ta vare på musikk

Forestill deg at du er på vei hjem fra skolen, og at du plutselig får en idé til en sang. Det kan være en liten melodi eller en beat. Du bruker opptaksfunksjonen på telefonen din til å ta opp ideen. Perfekt! Slik unngår du at den nye ideen din blir glemt. Komponister og musikere har på sett og vis alltid hatt et slikt behov. I dag er det i grunnen lett å lagre musikk ved hjelp av opptaksutstyr, men hva gjorde man før man fikk tilgang til slik teknologi?

Ved hjelp av noter har komponister kunnet skrive ned musikken sin. Slik har den både blitt lagret og overlevert. Du kan lære å skrive og lese noter her. Likevel er det verdt å merke seg at det ikke er alle som har kunnet bruke tradisjonell notasjon. I «Folkemusikk – før og nå» kan du lese hvordan man ellers har vært avhengig av muntlig overlevering – musikken har blitt overlevert fra én person til en annen, fra generasjon til generasjon kun ved hjelp av hukommelsen.

Vi har nå sett tre eksempler på hvordan man kan bevare musikkideer: opptak, noter og muntlig overlevering. Finnes det andre måter å lagre musikkideer på?

Videre i denne modulen skal vi se på alternative måter å skrive ned musikk på. Som motsetning til vanlige, tradisjonelle noter skal vi utforske alternative måter å notere musikk på. En vanlig form for alternativ notasjon er såkalt grafisk notasjon. Det betyr at man bruker tegninger og mønstre for å bevare musikkideer. Grafisk notasjon er ikke like presis som vanlige noter. Musikere kan lese helt forskjellig lyd ut fra samme tegning, og man kan notere lyd forskjellig. Målet er likevel å gi et så realistisk bilde av musikken som mulig.

Siden det hjelper oss å strukturere det grafiske partituret, skal vi følge disse reglene:

 1. Tiden går horisontalt (bortover) fra venstre mot høyre.

  Det er naturlig å følge leseretningen. Det betyr at punkt A kommer først, etterfulgt av B og deretter C.

  Illustrasjon av en bølgete strek som beveger seg fra venstre (punkt A) mot høyre (punkt B etterfulgt av C.
  © Eldar Skjørten

 2. Tiden går jevnt.

  Hvis vi tar utgangspunkt i at tiden går jevnt fra venstre mot høyre, så gir følgende to tegninger forskjellig resultat:

  Illustrasjon av to linjer som består av punkter. I den første linjen har punktene jevne mellomrom. I den andre linjen er mellomrommene mellom puntktene ujevne.
  © Eldar Skjørten

  © Eldar Skjørten

  Slik kan vi også antyde rytme:

  Illustrasjon av to linjer som består av av punkter. I den første linjen er mellomrommet mellom de tre første punktene jevne, mens de to siste har mindre avtand. I den andre linjen er mellomrommene ujevne.
  © Eldar Skjørten

  .
  © Eldar Skjørten

 3. Tonehøyde noteres vertikalt (opp og ned). Lysere tone på vei oppover og mørkere tone nedover, for eksempel slik:

  Illustrasjon av to linjer som viser oppadgående og nedadgående toner.
  © Eldar Skjørten

 4. Ingen tegning = ingen lyd. På den måten kan grafisk notasjon også angi korte toner og pauser:

  Illustrasjon av to rette linjer som deles opp for å angi korte toner og pauser.
  © Eldar Skjørten

 5. Volum/lydstyrke/styrkegrader

  Her er noen eksempler på hvordan vi kan tegne forskjell i volum:

  Illustrasjon som viser volum og styrke. Første eksempel viser fire svarte sirkler der størrelsen angir volum – fra høyt til lavt. Andre eksempel viser et svart rektangel samt en svart strek for å angi volum – fra høyt til lavt.
  © Eldar Skjørten

  © Eldar Skjørten

 6. Det som spilles samtidig, noteres under hverandre.

  To forskjellige lyder spilt samtidig kan se slik ut:

  Illustrasjon som viser hvordan to forskellige lyder kan se ut hvis de spilles samtidig. Det første eksemplet er en sammenhengende og ujevn strek, men det andre viser svarte sirkler i varierende størrelser.
  © Vigmostad & Bjørke AS

Dette er et eksempel på hvordan man kan lage regler for grafisk notasjon. Det kan være spennende å lage sine egne regler, enten som alternativ til dem som er presentert over, eller i tillegg til dem som er presentert. Målet er ofte å gi et så presist bilde av musikken som mulig, men det kan også være spennende å bruke mer åpne regler, nettopp for å oppnå forskjellige tolkninger av de samme tegningene. Kanskje er det nettopp dette som er spennende med grafisk notasjon.

Kilde:
Ordforklaringer

overlevert: Levert fra én person til en annen.

Kompetansemål
 • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder