Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tonehøyde

Verkstedet forsiden

Tonehøyde

Illustrasjon av G-nøkkel.
© Vigmostad & Bjørke AS

I tillegg til varighet noterer vi tonehøyde. Dette gjør vi ved å plassere notehodet på eller mellom linjer. Symbolet til venstre på notelinjene kalles G-nøkkel og markerer hvor noten G ligger. De andre notene plasseres ut fra den:

Illustasjon av G-nøkkel og noterekke fra E til F.
© Vigmostad & Bjørke AS

For å spille en C-durskala trenger vi såkalte hjelpelinjer. Her er en C-durskala notert i 4/4 takt. Legg merke til at den nederste C-en, såkalt enstrøken C, står notert på en hjelpelinje. Kan du spille skalaen på instrumentet ditt med rytmen som står notert?

Illustrasjon av noterekke – C-durskala.
© Vigmostad & Bjørke AS

Som du ser, skiller notenavnet H seg ut fra resten, som ellers følger alfabetet. Av historiske årsaker bruker vi H for å beskrive tonen mellom A og C. Dette er vanlig i blant annet Skandinavia og Tyskland. I engelskspråklige land sier man B i stedet for H. Dette virker logisk, og det finnes mange i Norge som mener at vi bør gå bort fra H. I Verkstedet har vi likevel valgt å bruke H. Det viktige er uansett å være klar over at denne noten kan føre til misforståelser, så vær oppmerksom, særlig hvis du henter informasjon fra engelske nettsider.

En annen vanlig nøkkel er F-nøkkel (også kalt bassnøkkel). Mens G-nøkkelen som er vist over, stort sett brukes i lyst register, bruker vi F-nøkkel for noter i det dype registeret. På et piano blir notene fordelt utover slik:

Illustrasjon av pianotangenter.
© Vigmostad & Bjørke AS

Illustrasjon av noterekke.
© Vigmostad & Bjørke AS

En gitarhals er litt mindre oversiktlig, fordi man finner samme note flere steder på halsen. De åpne strengene på en gitar noteres slik:

Illustrasjon av noterekke for gitarhals.
© Vigmostad & Bjørke AS

På figuren under er enstrøken C markert med rødt. Tostrøken C er markert med grønt. Gitar noteres slik, men det er verdt å merke seg at den egentlig klinger en oktav under det som er notert.

© Vigmostad & Bjørke AS

Kompetansemål
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater