Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tradisjonell notasjon

Verkstedet forsiden

Tradisjonell notasjon

Tradisjonell notasjon er den vanligste måten å skrive ned musikk på. Før man hadde mulighet til å ta opp lyd, var dette den sikreste måten å sørge for at musikken ikke ble glemt på. Tradisjonell notasjon er fortsatt musikkens dominerende skriftspråk. Det er en fordel å kunne noter, men det er ikke i alle musikktradisjoner det er et krav.

Her er noen fordeler:

  • Det kan gå fortere å lære seg ny musikk.
  • Man kommuniserer lettere med andre musikere, siden man ikke er avhengig av hele tiden å måtte vite hva den andre skal spille.
  • Man kan ta vare på egne ideer uten å ha tilgang til opptaksutstyr.

I utgangspunktet kan man skrive noter for alle instrumenter – alt fra piano, elgitar og trompet til ikke melodiske instrumenter som trommer. I denne modulen får du en innføring i grunnleggende notelære. Du vil lære om varighet, tonehøyder, taktarter, nøkler og tonearter. Når du kan dette, kan du vite hvilken note du skal spille (tonehøyde), og hvor lenge den skal vare (varighet).

Kompetansemål
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater