Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fortegn

Verkstedet forsiden

Fortegn

I den forrige delen la du kanskje merke til at det ikke ble nevnt hvordan de svarte tangentene på et piano blir notert. Samtidig hoppet vi over enkelte bånd på gitarhalsen. For at vi skal kunne skrive utenfor C-durskalaen, bruker vi fortegnene kryss # og b (♭). Fortegnet settes før noten og gjelder ut takten. Kryss hever noten en halvtone, mens b senker den. Det vil si for eksempel at tonene Ab og G# er de samme.

En oktav på piano ser slik ut:

Illustrasjon av oktav på pianotangenter.
© Vigmostad & Bjørke AS

Mens en gitarhals ser slik ut med kryss:

© Vigmostad & Bjørke AS

Og den ser slik ut med b-er:

© Vigmostad & Bjørke AS

På norsk uttales notene slik:

SkrivesUttalesSkrivesUttales
C#Ciss (siss)DbDess
D#DissEbEss
EEFbFess
E#Eiss [e-iss]FF
F#FissGbGess
G#GissAbAss
A#Aiss [a-iss]BbB
HHCbCess [sess]
H#HissCC

Det er ulike teoretiske grunner til at man noen ganger bruker b og andre ganger # – vi kommer ikke til å gå i dybden på dette.

Fortegn som dem vi beskriver over, som settes før den enkelte noten, kalles løse fortegn. På den andre siden har vi det som kalles faste fortegn. Disse står ved siden av nøkkelen i begynnelsen av stykket, og forteller oss at fortegnet gjelder hele stykket med mindre det står noe annet.

Illustrasjon av G-nøkkel og fortegn.
© Vigmostad & Bjørke AS

I dette tilfellet har vi ett kryss, som er plassert på linjen der f skrives. Det betyr at alle f-ene som er notert, skal spilles som tonen fiss. Det gjør at man spiller i tonearten G-dur, i stedet for C-dur. Dette gjelder uansett hvilken nøkkel man leser.

Illustrasjon av G-nøkkel, fortegn og noteeksempler.
© Vigmostad & Bjørke AS

Fortegnene følger et system – og etter hvert vil man fort kjenne igjen hvilke noter som skal heves eller senkes. Systemet som brukes, vises ofte ved hjelp av kvintsirkelen. For hvert steg du går til høyre, får du et nytt kryss, og for hvert steg du tar til venstre, får du en ny b. Dette viser oss hvilke faste fortegn de ulike toneartene har.

Illustrasjon av kvintsirkelen.
© Vigmostad & Bjørke AS

Krysstonearter

ToneartAntall kryssNoter som er hevet
C-dur0
G-dur1F#
D-dur2F#, C#
A-dur3F#, C#, G#
E-dur4F#, C#, G#, D#
H-dur5F#, C#, G#, D#, A#
F#-dur6F#, C#, G#, D#, A#, E#

B-tonearter

ToneartAntall kryssNoter som er senket
C-dur0
F-dur1Bb
Bb-dur2Bb, Eb
Eb-dur3Bb, Eb, Ab
Ab-dur4Bb, Eb, Ab, Db
Db-dur5Bb, Eb, Ab, Db, Gb
Gb-dur6Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb
Kompetansemål
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater