Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Taktarter

Verkstedet forsiden

Taktarter

I del 2 kunne du se at det var satt inn taktstreker innimellom notene.

Illustrasjon av noterekke med taktstreker mellom notene.
© Vigmostad & Bjørke AS

I alle eksemplene var det plass til fire fjerdedelsnoter. Her har vi med taktarten fire fjerdedeler (4/4) å gjøre. Det betyr at vi setter en taktstrek etter totalt fire fjerdedelsnoter, to halvnoter, åtte åttendedelsnoter og så videre. Fra nå skal vi alltid skrive hvilken taktart notene våre går i. Vi gjør dette før første note.

Noen ganger ønsker vi at sangen skal gå i en annen taktart, for eksempel 3/4. Eksempler alle kjenner til, er «Hurra for deg» og «Lille måltrost».

Kompetansemål
  • bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende arbeid
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater