Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Grønnsaker, frukt og bær

Verkstedet forsiden

Grønnsaker, frukt og bær

I matbutikker og grønnsakbutikker finner du i dag et stort utvalg av grønnsaker, frukt og bær. Noen av dem er importert, mens andre er dyrket i Norge. Mange av de norske grønnsakene er sesongvarer, det betyr at de er tilgjengelige bare i en kortere periode.

En fordel med norske sesongvarer er at de rekker å utvikle mye smak før de høstes, og at de høstes når de er modne. Frisk frukt og grønnsaker har ikke ubegrenset holdbarhet og må brukes innen kort tid, derfor finner vi mange av disse frosne, tørkede eller hermetisert.

For å bevare frukt og grønnsaker, få mest mulig ut av avlingene og å gjøre transporten av dem best mulig, bruker vi sprøytemidler for å unngå insekter og råte. Derfor er det viktig at vi skyller og vasker frukt og grønnsaker godt før vi spiser dem. I produksjon av økologisk frukt og økologiske grønnsaker brukes det ikke kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel.

Selv om vi spiser en del mer frukt og grønnsaker i Norge i dag enn tidligere, er det fortsatt mindre enn anbefalt. Frukt og grønnsaker inneholder mye vitaminer, mineraler og fiber, og gir oss energi. Spis derfor gjerne mer frukt og grønnsaker hver dag.

Fem om dagen

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler at alle spiser minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker hver dag. En porsjon tilsvarer ca. 100 g, og det kan være en gulrot, et eple, en liten bolle med salat eller et glass juice.

  • Spis minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker daglig. Halvparten bør være grønnsaker.
  • Spis helst forskjellige sorter frukt, bær og grønnsaker.
  • Spis gjerne tomater, løk, purre og hvitløk.
  • Spis gjerne friske, rå, hermetiske, fryste eller varmebehandlede frukt, bær og grønnsaker.
  • Spis gjerne en håndfull usaltede nøtter hver dag.
Ordforklaringer

sesongvare: En vare som kun dyrkes og selges en bestemt periode av året, og som kan oppbevares frisk. For eksempel er de norske rotgrønnsakene i sesong gjennom hele høsten og vinteren fordi de egner seg godt til vinterlagring.

frisk frukt og grønnsaker: Frukt og grønnsaker som verken er fryste eller hermetiske. Disse har ofte begrenset holdbarhet.

sprøytemidler: Kjemiske stoffer som sprøytes på grønnsaker, frukt og bær for å stoppe angrep fra insekter, sopp og sykdommer.

Kompetansemål
  • planlegge og bruke egne redskap, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
  • redegjøre for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse
  • utforske klimaavtrykket til matvarer og redegjøre for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerhet