Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Trygg og ren mat

Verkstedet forsiden

Trygg og ren mat

Mange er opptatt av maten de spiser – er den ren, uten for mange tilsetningsstoffer? Og er den produsert på en bærekraftig måte, uten å forurense eller tappe jorda for ressurser?

Tilsetningsstoffer – E-stoffer

Mye av maten vi spiser, er produsert industrielt i fabrikker – som brus, kjeks, brød, syltetøy, kaviar, posesuppe osv. Som regel er denne maten tilsatt forskjellige stoffer som skal gjøre den mer holdbar, mykere, gi en bestemt farge eller smak osv.

TilsetningsstoffFormålEksempel
KonserveringsmidlerGjør maten mer holdbar, forhindrer mugg og bakteriedannelseBrød, ost, syltetøy, pølse, sjokolade, ketsjup osv.
SøtstofferErstatter sukkerBrus, tyggegummi, pastiller, sukkerfritt pålegg osv.
EmulgatorGjør at fett og vann kan blandesMajones, dressinger, såpe, sminke
FortykningsmidlerGjør maten fyldigereSyltetøy, is, posemat, lettprodukter
FargestofferGir en bestemt farge eller mer delikat utseendeBrus og saft, godteri, salami

Europa har sitt eget regelverk for tilsetningsstoffer, og derfor har mange av dem kodenavn som begynner med «E».

Mange synes det høres «skummelt» ut med E-navn, og tror det er unaturlige stoffer. Men selv om de er framstilt kjemisk, trenger de ikke være skadelige. Vi kan sammenligne det med bakepulver som vi bruker hjemme. Det er også et tilsetningsstoff, laget av natron, som igjen bygger på kjemisk behandling av salt.

Mattilsynet kontrollerer tilsetningsstoffer i Norge, og de har strenge regler for hva som er tillatt, og i hvor stor mengde. Hvis vi spiser mye ferdigmat, er det ofte sukker, salt og fett som er helseskadelig, ikke tilsetningsstoffene.

Miljøgifter

Miljøgifter er giftstoffer som kommer fra forskjellige utslipp – fra industri, søppelbrenning, eksos osv. De forurenser både luft, jord og hav, og samler seg opp i dyr og mennesker gjennom maten vi spiser.

I dag fokuseres det blant annet på miljøgifter i havet. Siden fisken spiser alger og sjødyr som er forurenset, vil giftene hope seg opp i fisken. Det gjelder for eksempel dioksiner og bly. Slike gifter kan blant annet være kreftfremkallende.

Det er særlig fet fisk som er utsatt for slik opphoping. Helsemyndighetene mener likevel det er trygt å spise laks, også oppdrettslaks, og at fordelene ved fisken oppveier risikoen. Oppdrettsnæringen har også gjort mye for å redusere risikoen, ved å bruke plantefôr istedenfor fôr laget av fiskemel og -olje.

Plantevernmidler

Moderne jordbruk bruker mye kjemiske plantevernmidler, som blir sprøytet på plantene. Disse midlene tar livet av ugress, sopp og insekter og får plantene til å vokse. På denne måten blir jordbruket effektivt – det blir mindre tungt å drive, og det produserer mer mat.

Plantevernmidler har blitt kritisert av naturvernorganisasjoner, og i dag er det strengt regelverk for hva som kan brukes. Mattilsynet kontrollerer også hvor mye rester av plantevernmidler som finnes i maten, både norskprodusert og importert.

Men det kan være virkninger på miljøet som ikke er kartlagt. For eksempel tror forskerne at det kan være en sammenheng mellom plantevernmidler og biedøden. Dette gjelder særlig i USA, der bier som slippes utover åkrene, forsvinner på mystisk vis. En teori er at det skyldes plantevernmidler som påvirker nervesystemet til biene.

Økologisk mat

Økologisk mat er produsert uten bruk av kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmidler. På den måten vil man unngå skadelige stoffer i maten. Samtidig vil man ta bedre vare på jorda, slik at den bevarer næringen og kan brukes i mange år framover.

Økologisk landbruk har også strengere krav til dyrehold. Dyra skal gå mer fritt, vokse langsommere og ikke trenge så mye antibiotika.

Ekspertene er imidlertid uenige hvorvidt økologisk mat er sunnere enn annen mat. Men det er iallfall sikkert at den inneholder mindre rester av plantevernmidler. Og siden plantene vokser naturlig og sakte, får de et sterkere immunforsvar og inneholder litt mer antioksidanter. Det er også mulig at økologisk kjøtt, egg og melkeprodukter har et høyere innhold av omega-3-fettsyrer.

Økologisk mat er ofte litt dyrere, siden den krever mer arbeid enn annen mat. Men etterspørselen etter økologiske produkter øker, og myndighetene vil legge til rette for at flere kan drive økologisk landbruk.

Det er usikkert om økologisk jordbruk er mer bærekraftig enn vanlig jordbruk. Økologisk jordbruk trenger stor plass, og kan ikke produsere like mye mat. Regjeringen støtter likevel økologisk jordbruk, fordi de mener at de økologiske bøndene prøver ut nye metoder som kan være nyttige for resten av landbruket.

Ordforklaringer

miljøgifter: Giftstoffer som skyldes forurensning, og som brytes ned veldig langsomt. Eksempler er dioksiner (fra klor), bly, kvikksølv.

Kompetansemål
  • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
  • utforske klimaavtrykket til matvarer og redegjøre for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerhet