Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Innholdsmerking

Verkstedet forsiden

Innholdsmerking

Maten vi spiser, inneholder forskjellige mengder av de ulike næringsstoffene. Alle innpakkede matvarer skal være merket med informasjon om hvilke ingredienser matvaren inneholder. Som oftest er innholdet av næringsstoffer oppgitt samt energiinnholdet i matvaren.

Fotografi som viser næringsinnholdet i lettmelk.

På bildet ser du næringsinnholdet i lettmelk. Næringsinnhold blir som regel oppgitt per 100 g, også i dette tilfellet. Vi kan altså se at produktet inneholder 3,3 g protein, 4,7 g karbohydrater og 0,7 g fett per 100 g. Når produktet inneholder 3,3 g protein per 100 g vare, kan vi si at produktet inneholder 3,3 % protein.

Vi ser også at produktet inneholder 38 kcal (kilokalorier) pr. 100 g. Hvis vi drikker 200 g av denne matvaren, får vi i oss 76 kcal, fordi 38 x 2 = 76 kcal. Vi må tenke at 3,3 g proteiner + 4,7 g karbohydrater + 0,7 g fett = 76 kcal.

I matvaretabellen finner du en oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene i Norge. Her kan du søke opp de råvarene du ønsker å undersøke nærmere.

Ordforklaringer

innholdsmerking: Alle matvarer skal være merket med informasjon som viser innhold av ingredienser og som oftest innhold av næringsstoffer og energi.

Kompetansemål
  • planlegge og bruke egne redskap, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
  • redegjøre for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse