Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Livsstilssykdommer

Verkstedet forsiden

Fotografi av en overvektig hund som sover på et fortau.

Livsstilssykdommer

Livsstilssykdommer er sykdommer knyttet til livsstil og kosthold. I vår del av verden er det særlig for mye fet mat og for lite aktivitet som skaper problemer. Røyking, alkohol og stress er også faktorer som spiller inn. Det kan føre til sykdommer som hjerteinfarkt, diabetes type 2 og kreft. Mange av disse sykdommene er svært alvorlige og vanskelige å behandle. I Norge skyldes nesten fire av fem dødsfall hjerte- og karsykdommer og kreft. Derfor er det viktig å forebygge, det vil si satse på en sunn livsstil.

Når vi er unge, er det sjelden vi blir syke. Men de vanene vi innarbeider som barn og ungdom, er viktige for hvordan vi får det senere.

Hjerte- og karsykdommer (særlig hjerteinfarkt) kommer av belegg på innsiden av blodårene, slik at de tetter seg. Fet kost, tobakk og lite mosjon er årsaker til dette. Hjerteinfarkt rammer særlig menn 50+.

Kreft kan angripe alle systemer i kroppen vår, fra blod og beinmarg til lunger og bryst. Arv spiller en rolle ved kreft, men livsstil har også mye å si. Kreftforeningen anbefaler å unngå tobakk og snus, være forsiktig med alkohol og sol, mosjonere og ha et sunt kosthold.

Diabetes type 2 øker sterkt, også blant unge. Skyldes for lav insulinproduksjon, eller at insulinet virker for dårlig. Overvekt regnes som en viktig årsak til sykdommen.

Overvekt

Hvis vi tar inn mer energi enn det kroppen forbruker, legger vi på oss. Overvekt er i dag det vanligste ernæringsproblem i den industrialiserte verden. Studier viser at ca. hver femte voksen i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme.

Ferdigmat, fast-food og mye sukkerholdig mat og drikke kan være noe av årsaken til at vi blir stadig tyngre. Men undersøkelser viser at energiinntaket blant nordmenn ikke har økt så mye de siste tiårene. Forskerne tror derfor at mindre aktivitet er hovedgrunnen. Vi har et stillesittende liv, både på skole og jobb og hjemme, og forbruker ikke energien vi tar inn.

Overvekt eller fedme gir økt risiko for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer med hjerteinfarkt og slag, diabetes type 2, flere former for kreft og lidelser i bevegelsesapparatet.

Snus og tobakk

Før var røyking et stort problem, men andelen som røyker, går ned. Isteden er snus blitt et vanlig rusmiddel, særlig blant ungdom. Ca. 30 % av menn 16–28 år og 20 % av kvinner snuser daglig (SSB 2018). Snus er ikke på langt nær så skadelig som røyk. Men liksom røyk inneholder den nikotin, som gjør oss avhengig, og som er et skadelig stoff. Forskerne mener de har funnet en sammenheng mellom snusing og kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

Nyt livet!

Det er viktig å være bevisst på kostrådene og vite hva slags risiko som er knyttet til rusmidler. Samtidig må vi huske på at helsen jevnt over er god i Norge. Mange unge i dag trener, og mange utsalgssteder er blitt flinkere til å tilby oss sunne alternativer, som salater, frukt og sushi.

Derfor er det fint med en positiv innstilling, og la deg inspirere av gode råd. Finn en aktivitet du liker. Finn sunn mat som er fristende.

Ordforklaringer

livsstilssykdommer: Livsstilssykdommer er sykdommer knyttet til livsstil, aktivitet og kosthold.

Kompetansemål
  • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
  • redegjøre for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse