Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Reklame

Verkstedet forsiden

Stillbilde hentet fra en reklamefilm som markedsfører melk. Produktet vises fram av en fjøsnisse og sendes på TV før jul.

Fra en av Tines reklamefilmer om fjøsnissen. Filmene ble vist før jul og fokuserte på typiske juleprodukter som smør, ost og fløte. Kampanjen gikk både på tv og i sosiale medier og spilte mye på humor. Målet var at nissen skulle bli en populær figur som ble mye delt. De lagde til og med «behind the scenes»-filmer om ham, og dette bildet er fra en av dem – nissen blir intervjuet om hvorfor han «står fram» og avslører seg.

Reklame

Felles for all reklame er at produsentene ønsker å gi et positivt bilde av produktet deres. Reklame har som hensikt å få oss forbrukere til å velge ett produkt framfor et annet.

Det å lage god reklame er krevende. For å overtale forbrukerne kan produsentene velge å informere om hvordan produktet deres fungerer, eller hvor godt det smaker. På den andre siden finnes det også reklame der produktet ikke nødvendigvis er sentrum av handlingen.

Gjennom reklame vil produsentene at vi forbrukere skal huske på nettopp deres produkt. For å oppnå dette kan de bruke virkemidler som blant annet humor, frykt eller andre følelser. De kan også bruke kjente personer for å styrke troverdigheten av produktet. Fotballspillere eller andre kjente personer vises ofte for at vi skal knytte positive assosiasjoner til produktet.

Ordforklaringer

forbruker: Person som bruker varer og tjenester.

assosiasjon: Forening mellom to eller flere tanker. For eksempel vil mange assosiere ferie med hygge og kos.

Kompetansemål
  • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
  • redegjøre for og kritisk vurdere påstander, råd og informasjon om kosthold og helse