Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Alle kan gjøre litt!

Verkstedet forsiden

Hva kan vi gjøre for å leve mer miljøvennlig? Det trenger ikke være så vanskelig, mener Anja Bakken Riise. Hun er leder i Framtiden i våre hender og jobber for at nordmenn skal bli mer bevisste. Små endringer i hverdagen kan få stor effekt.

Kompetansemål
  • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
  • utforske klimaavtrykket til matvarer og redegjøre for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerhet