Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fra CD-spiller til smarttelefon

Verkstedet forsiden

Fotografi av en CD i en CD-spiller.
© AdrianHancu/iStock

Fra CD-spiller til smarttelefon

Hva tenker du når du hører ordet medium?

Mange vil umiddelbart tenke på TV og aviser – og kanskje videre til pressen – altså journalister med ansvar for å presentere virkeligheten gjennom for eksempel nyheter og debatter. Men ordet medium i seg selv dreier seg mer om ulike måter å spre informasjon på. Internett er et eksempel på vår tids store medium. Andre medier kan være bøker, blader og aviser. Våre medievaner forandrer seg hele tiden, som regel i tråd med utviklingen av ny teknologi. Her skal vi se nærmere på hvordan vi lytter til musikk i dag.

Med muligheten til å gjøre lydopptak har vi etter hvert fått stadig nye musikkmedier, altså måter å spre og lytte til musikk på. I 2015 brukte 38 prosent av Norges befolkning slike medier daglig. Av dem kunne man se at smarttelefon og strømmetjenester var de mest brukte mediene:

SSB

Andel lyttere som har lyttet til ulike avspillingssystem en gjennomsnittsdag. 2015

Statistikken fra 2003 viser at andelen CD-brukere har sunket fra 93 til 22 prosent siden 2003. Det betyr at av dem som hører på musikk i løpet av en dag, er det nå i gjennomsnitt 22 prosent som bruker CD.

SSB

Lyttere fordelt på avspillingssystem de har lyttet til en gjennomsnittsdag. 2003

Ordforklaringer

umiddelbart: Med en gang.

Kompetansemål
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden